ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哪儿

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哪儿-, *哪儿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哪儿[nǎ r, ㄋㄚˇ ㄖ˙, / ] where?; wherever; anywhere, #4,815 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And where is your luggage?[CN] 那你的行李在哪儿 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
Where are we going?[CN] 我们要去哪儿 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
You do know where Waterloo is, don't you, Doctor?[CN] 你知道滑铁卢在哪儿吧 是不是 医生 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
Holmes. Where is your self-control?[CN] 福尔摩斯 你的自制力哪儿去了 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
Where are we going? Some sort of party?[CN] 我们要去哪儿 派对一类的 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
Where are you going'?[CN] 你要去哪儿 去见朋友 Lovefilm (1970)
- Where is that?[CN] - 在哪儿 Love Story (1970)
We must have father, because without father, how could there be child?[CN] 又对了 我们一定得有个父亲 如果没有父亲 孩子从哪儿来呢 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
Where do you want to go?[CN] - 当然 你要去哪儿 Love Story (1970)
Where have you been'?[CN] 你去哪儿了 我必须要报告吗 Lovefilm (1970)
- I got fired up. Guess where to.[CN] - 猜猜去哪儿 Love Story (1970)
- Where's Barrett?[CN] - 巴拉特你在哪儿 Love Story (1970)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top