ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

召募

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -召募-, *召募*
Japanese-English: EDICT Dictionary
召募[しょうぼ, shoubo] (n,vs) levy; enlistment [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're recruiting here in Berlin. And in other cities.[CN] 我们在柏林召募人手,还有其他城市 The Baader Meinhof Complex (2008)
"Don't enlist him.[CN] 别召募他,对南方而言 The General (1926)
While they're fighting over the spoils of the Argosy, we'll be recruiting men and restoring order.[CN] 他们在争夺亚葛西时 我们得召募人手跟恢复秩序 Heroes of the Republic (2007)
United States Marine Recruiting Station, Levittown, New York.[CN] 来自纽约雷威镇美国陆战队召募 Born on the Fourth of July (1989)
I... have ordered conscription, sir, assembled and ready to depart.[CN] 我已下令召募民兵,准备撤退 Braveheart (1995)
We're doing a whole recruiting segment. I'm their hockey gal.[CN] 我们在做召募新手的部分 我是他们的曲棍球女孩 Little Black Book (2004)
Yeah. Well, back then, recruitment took time.[CN] 在那时候 召募新人很花时间 Spy Game (2001)
Yesterday, you told me you were schmoozing up some new recruit and you're schmoozing Joyce?[CN] 昨天你告诉我 你要去谈召募新人的事... 其实你是去找乔伊丝闲谈? Little Black Book (2004)
Let's go with this. Bishop's recruitment.[CN] 这样吧 谈谈你怎么召募 Spy Game (2001)
-He's the man we need. I'll enlist him.[CN] 他是我们需要的人 我要召募 The Adventures of Robin Hood (1938)
You should meet my ex. He's a scout for the Devils. Give me your Palm.[CN] 你应该见见我的前男友 他是恶魔队的召募人,电脑给我... Little Black Book (2004)
Dr. Larch wanted to keep you out of the war.[CN] 黎治医生不想你被召募去打仗 The Cider House Rules (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top