ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卵巣

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卵巣-, *卵巣*
Japanese-English: EDICT Dictionary
卵巣[らんそう, ransou] (n,adj-no) ovary; (P) [Add to Longdo]
卵巣[らんそうえん, ransouen] (n) ovaritis [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The gestating female consumes cow ovaries during pregnancy.[JA] 妊娠している女性は 雌牛卵巣を食べます Endangered (2013)
And she's going to need more ovaries.[JA] そして 牛の卵巣が必要です Endangered (2013)
So he is mutilating cows to get their ovaries to feed to the mother of his soon-to-be-born child.[JA] それでは 男の方が 自分達の卵巣の為に 牛を切除し もうすぐ生まれる子どもの母親に 食べさせているのだな Endangered (2013)
That's who the ovaries are for. Here, here, look.[JA] 卵巣を取った理由は ほらっ ここを Endangered (2013)
I mean, well first, she had breast cancer.[JA] 最初 乳ガンを患って その後 卵巣切除しましたが... Insidious: Chapter 3 (2015)
Their ovaries.[JA] 卵巣 Endangered (2013)
Your ovaries look fine.[JA] 卵巣は 大丈夫そうです The Debt (2010)
- Ovaries.[JA] - 卵巣です" Endangered (2013)
We had to remove your ovaries and uterus.[JA] 卵巣も切除した Predestination (2014)
Their ovaries.[JA] "卵巣です" Endangered (2013)
I think we have found the problem. Your ovarian follicles are still immature.[JA] あなたの 卵巣の 卵胞は まだ 未発達 The Debt (2010)
Monroe, there is a Gluhenvolk mutilating cattle for ovaries because he has a pregnant woman about to give birth any minute.[JA] モンロー 卵巣用に 牛を切除している蛍獣が存在します 牛を襲った理由は 彼には臨月を過ぎた妊婦がいるからです Endangered (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卵巣[らんそう, ransou] Eierstock [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top