ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勝訴

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勝訴-, *勝訴*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
勝訴[しょうそ, shouso] (n) ชนะ(คดีความ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝訴[しょうそ, shouso] (n, vs) winning a lawsuit; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My attitude to this case has been the same as yours: A determination to win at all costs.[CN] 以前,我的确如你所說 只求勝訴,不計代價 The Winslow Boy (1999)
I can't win without you, Annie.[CN] 沒有你我無法勝訴,安妮 Music Box (1989)
Emotions cloud the issue. Cold, clear logic wins the day.[CN] 訴諸情感會模糊問題的焦點 冷靜而明確的邏輯乃勝訴之道 The Winslow Boy (1999)
Oh, Annie, we won. The trial's over.[CN] 安妮,我們勝訴了,審判結束了 Music Box (1989)
Sometimes the good guy wins. We're gonna have to keep that awhile, okay?[JP] 勝訴になるさ 前向きに考えるんだ Cold in July (2014)
It's only important to win. Shouldn't you be in the House?[CN] 一想要勝訴非它不可 一你該進議會了 The Winslow Boy (1999)
We won. - Harry says we are going to sue.[CN] 我們勝訴了 哈利說我們該提出告訴 Music Box (1989)
And then when I do...[CN] 我雖然勝訴 Lost Reputation (2012)
- Annie, we won. The trial's over.[CN] 我們勝訴了,審判結束了 Music Box (1989)
Would have won the case.[JP] 勝訴出来そうだった Revelation (2014)
Takes about three months for the verdict to come through, but there's no way you're gonna win.[JP] 勝訴は無理でしょう - O. K. Woman in Gold (2015)
I just wanna tell you I think you'll probably win this case.[CN] 我只是要告訴你, 你或許勝訴 Music Box (1989)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勝訴[しょうそ, shouso] einen_Prozess_gewinnen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top