ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

决堤

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -决堤-, *决堤*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
决堤[jué dī, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧ, / ] dam burst; breach of dike, #47,360 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What she keeps bottled up on sunny days, flows as from a broken dam when it rains[CN] 在晴天,她隐藏自己的情绪 在雨天,她让情绪决堤而出 Ritual (2000)
and if they fail, as they will in time, then the surge of water that falls in behind them and cascades down a valley below would have a huge force, big enough to sweep away everything on its path.[CN] 一旦决堤 水流便即刻倾泻而下 这种巨大的冲击力会毁灭沿途的一切 Life After People (2008)
Suppose Lake Michigan overflows.[CN] 万一密西根湖决堤 Some Like It Hot (1959)
Like a dam bursting. It was pure excitement.[CN] "犹如水坝决堤一样 那是纯粹的兴奋,壮观" Memories of Underdevelopment (1968)
The heavens have just opened up on us and the banks of the Mississippi are about to burst.[CN] 天空开辟了和密西西比 河流决堤 Candyman: Farewell to the Flesh (1995)
That's right. Look at it. The banks of the mighty Mississippi are ready to spill their seed.[CN] 强大的密西西比河河 很快就会决堤 Candyman: Farewell to the Flesh (1995)
You're doing flips Read our lips You're in love[CN] 情愫决堤 你已经爱上他 Hercules (1997)
If the dam goes, they'll fill up in minutes.[CN] 如果决堤了,一分钟之内那里就会灌满. Earthquake (1974)
Because we saw what's up there. The dam's gonna break. The entire valley's gonna flood.[CN] 我们看到了上面的状况 水坝快决堤,会淹没整个山谷 Ice Age: The Meltdown (2006)
I couldn't stop talking, like water from a broken dam[CN] 我好像决堤般滔滔不绝 Be with You (2004)
Stop, stop, swift waters of the Ibar[CN] 停,停,如决堤的河水 Underground (1995)
You couldn't stop talking, like a dam had broken[CN] 你好像决堤般滔滔不绝 Be with You (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top