ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

円墳

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -円墳-, *円墳*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 円墳 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *円墳*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
円墳[えんぷん;えんふん, enpun ; enfun] (n) round burial mound [Add to Longdo]
前方後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] (n) keyhole-shaped tumulus (form of ancient Imperial grave) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is a two level style round burial mound, 23m diameter (lower level), 18m (higher).直径23m(下段)及び18m(上段)、高さ5mの二段式の円墳である。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
前方後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] alte_Grabstaette_fuer_jap.Kaiser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top