ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

关门

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -关门-, *关门*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关门[guān mén, ㄍㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] close down; closed doors, #10,298 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hostess clubs are still open at 11 .[CN] 舞女俱乐部11点还没关门 Beyond Outrage (2012)
Corey, nothing's open[CN] 科里 店都关门 ATM (2012)
Brian, close the fucking door![CN] 布莱恩 关门 Grabbers (2012)
- That's it, that's it Sorry, we are closing.[CN] 是的 不好意思 我们要关门了 C'est ça, c'est ça. Excusez -moi, on va fermer. The Suicide Shop (2012)
- You're closing?[CN] 这儿关门了吗 You Ain't Seen Nothin' Yet (2012)
But now they're all closed down.[CN] 但现在不都关门了么 Two Rabbits (2012)
- Yes, Monsieur. For you.[CN] 是的 对你们关门 You Ain't Seen Nothin' Yet (2012)
Close the door. Go![CN] 关门,快! Cleanskin (2012)
Shut it.[CN] 关门 Two Rabbits (2012)
He can't get shut down 'cause a cop owes him a few dollars?[CN] 他不会被关门是因为警察欠他几块钱? Premium Rush (2012)
Close the door.[CN] 关门 Passion (2012)
Close the doors![CN] 关门! Premium Rush (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top