ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -允-, *允*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[允, yǔn, ㄩㄣˇ] to grant, to consent; just, fair
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,443

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔn, ㄩㄣˇ, ] just; fair; to permit; to allow, #10,324 [Add to Longdo]
[yǔn xǔ, ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] to permit; to allow, #2,130 [Add to Longdo]
[yǔn nuò, ㄩㄣˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] to promise; to consent (to do sth), #35,821 [Add to Longdo]
[yǔn dàng, ㄩㄣˇ ㄉㄤˋ, / ] proper; suitable, #163,748 [Add to Longdo]
[Zhù Yǔn míng, ㄓㄨˋ ㄩㄣˇ ㄇㄧㄥˊ, ] Zhu Yunming (1460-1526), Ming dynasty calligrapher, #177,554 [Add to Longdo]
[yǔn yí, ㄩㄣˇ ㄧˊ, ] appropriate; apt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いんか, inka] (n,vs) permission; assent; compliance [Add to Longdo]
[いんきょ, inkyo] (n,vs) permission; licence; license [Add to Longdo]
[いんきょう, inkyou] (n) courtesy; sincerity [Add to Longdo]
[いんぶんいんぶ, inbun'inbu] (n) being versed in the literary and military arts [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To cross the river, he must rely on Cai Mao and Zhang Yun[JA] 川を渡るために 彼は蔡瑁と張に 頼らなければなりません Red Cliff (2008)
She's putting on a show off her famous son.[CN] 今天小家有访客吗 小他妈 说要拍什么自拍录影带 Episode #1.2 (2004)
During "Underworld Sidekick" maybe even Takase Makoto lay down on it for a nap.[JA] 「暗黒街の用心棒」の 高瀬が一 そいつをひいて 昼寝したかもしれない The Magic Hour (2008)
Do you know how hard it was for me to get you employed here with the help of Yoon.[CN] 小那个家伙他又闯祸啦 Episode #1.2 (2004)
Yoon's mother.[CN] 你到楼上小家帮忙剥洋葱 Episode #1.2 (2004)
By any chance... are you Takase Makoto of "Underworld Sidekick"?[JA] ひょっとすると一 高瀬さんじゃ ありませんか? 「暗黒街の用心棒」の The Magic Hour (2008)
Open the door![CN] 小你不要这样嘛 Episode #1.2 (2004)
Don't lie.[CN] 小 Episode #1.2 (2004)
Takase Makoto is the best.[JA] どこにいる? 高瀬はいいなあ The Magic Hour (2008)
Generals Cai Mao and Zhang Yun,[JA] 蔡瑁将軍と張将軍 Red Cliff (2008)
-She's in the room.[CN] 你不当小的造型师 Episode #1.2 (2004)
Cai Mao and Zhang Yun, are here[JA] 蔡瑁と張はここです Red Cliff (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top