ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

休憩室

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -休憩室-, *休憩室*
Japanese-English: EDICT Dictionary
休憩室[きゅうけいしつ, kyuukeishitsu] (n) break room; lounge (e.g. in an onsen); resting room [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Breach in common room.[JA] 休憩室で違反! アニマルスを封鎖 Assassin's Creed (2016)
- If you could just wait in the rec room.[JA] 休憩室で待ってて Tower of David (2013)
As long as I've known him, good old Jerry likes to take a leisurely stroll to the break room for a stale donut and coffee right at 3:25.[JA] 俺が知る限りジェリーは のんびりするのが好きだ 休憩室で3時25分きっかりに Heist (2015)
Show her into the drawing room when she arrives. Do you understand?[CN] 到时你带她进去休憩室,明白吗 An Ideal Husband (1999)
Let's have a rest in the hotel[JA] こちらのほうに休憩室があるので行きましょう Cape No. 7 (2008)
If you're looking for the restroom, back down the stairs.[JA] 休憩室を探してるなら 下の階だよ The Nice Guys (2016)
- I'm building myself a lounge.[CN] 一个宽敞的休憩室 The Apartment (1998)
He's never had a meeting with me before or passed me in the hall, or told me a story in the break room.[JA] 彼は一度も私と 会議でもホールでも 休憩室でも話した事が無い Up in the Air (2009)
The other addicts at Hemdale would often gather in the common room to watch the matches on the telly.[JA] ヘムデールで 他の中毒患者が テレビの競技を見るために 休憩室によく集まっていたんだ Pilot (2012)
I got to do some work on my lounge.[CN] 我要去为我的休憩室干活了 The Apartment (1998)
Take her to the common room so the others can witness her newfound immaculacy.[JA] 休憩室に連れて行って、 彼女が発見した潔白を皆に 見せておやり Welcome to Briarcliff (2012)
- Why?[CN] - 我在为自己建一个休憩室 The Apartment (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top