ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

互生

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -互生-, *互生*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互生[hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ, ] alternate phyllotaxy (leaf pattern), #75,579 [Add to Longdo]
互生[hù shēng yè, ㄏㄨˋ ㄕㄥ ㄧㄝˋ, / ] alternate phyllotaxy (leaf pattern) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
互生[ごせい, gosei] (n,adj-no) (botanical term) alternate (esp. of leaf arrangement) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And rehearsing it, it sort of unleashes them.[CN] 在排练的过程中 他们互生好感 The Jane Austen Book Club (2007)
Therefore let us go down and confound their tongue that they may not understand one another's speech.[CN] 如此我们降临人间 混淆语言... 使人们互生隔阂 The Rite (2011)
Are Vanessa and Artie sitting in a tree?[CN] Vanessa和Artie是不是互生情愫? For the Team (2010)
We carry a torch for each other.[CN] 互生情愫 The Good Wife (2009)
K'uang Hu-Sheng, bravo![CN] 匡互生,好样的 Beginning of the Great Revival (2011)
They like each other. Sometimes they even fall in love.[CN] 他们互生好感 有时候甚至就会坠入爱河 P2 (2007)
All the top names in the business turn out to give each other the business.[CN] 商界的头面人物居然相互生 The Onion Movie (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top