ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乳白色

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乳白色-, *乳白色*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳白色[rǔ bái sè, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, ] milky white, #29,744 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乳白色[にゅうはくしょく, nyuuhakushoku] (n) milky white; lactescent; opal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The swellest set of ivories[CN] 这种最时髦的乳白色 Bordertown (1935)
Her ivory hand grasped firmly, the door swung open with the hush of luxury.[CN] 她那乳白色的臂弯, 连门都是 极尽奢华. 10 Items or Less (2006)
nor the lilac ones with the white ones nor cream, pearl nor whatever.[CN] 或者淡紫色和白色药片,又或是乳白色和珍珠白的 The Face You Deserve (2004)
Well, sometimes it gets so excited that a sticky, milky substance shoots out.[CN] 嗯,有时候它变得如此 兴奋的是一个棘手的, 乳白色物质射击。 Happiness (1998)
- Plus with my milky white skin...[CN] - 加上我的乳白色的皮肤... A Night at the Roxbury (1998)
The sprouts are milky tubes.[CN] 新芽是乳白色的管儿 Slavnosti snezenek (1984)
I've got some bad news, Charles.[CN] -Hospital says a week. 傍晚会呈现出乳白色 而当月亮升起的时候就成了金黄色 {\3cH202020}milky white in the evening and golden when the moon shines. Tonight (2006)
Beneath that milky hide[CN] 在那乳白色的皮肤之下 Pocahontas (1995)
Cream-colored ponies And crisp apple strudels[CN] 乳白色小马,脆甜苹果糕 The Sound of Music (1965)
Needs a mop to clean up all the splooge in this place.[CN] 还需要拖把清理干净 这里边所有乳白色的液体 Date Night (2010)
I hate the look of your milk-white face.[CN] 我憎恨你的乳白色 Wuthering Heights (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top