ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -么-, *么*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[么, me, ㄇㄜ˙] interrogative particle
Radical: 丿Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  厶 (sī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 63

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ma, ㄇㄚ˙, ] interrogative final particle, #418 [Add to Longdo]
[me, ㄇㄜ˙, / ] suffix, used to form interrogative 甚麼|什, what?, indefinite 這麼|这 thus etc, #418 [Add to Longdo]
[ma, ㄇㄚ˙, / ] interrogative final particle, #418 [Add to Longdo]
[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what; what?; who?; something; anything, #94 [Add to Longdo]
[zěn me, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙, / ] how?; what?; why?, #203 [Add to Longdo]
[nà me, ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙, / ] like that; in that way; or so; so; so very much; about; in that case, #223 [Add to Longdo]
[zhè me, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙, / ] so much; this much; how much?; this way; like this, #243 [Add to Longdo]
为什[wèi shén me, ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] why?; for what reason?, #515 [Add to Longdo]
[zěn me bàn, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄅㄢˋ, / ] what's to be done, #2,359 [Add to Longdo]
[zěn me yàng, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] how?; how about?; how was it?; how are things?, #2,537 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What?[CN] -什 It Happened One Night (1934)
Good night.[CN] 怎了? The Punch Bowl (1944)
How could I stop myself from thinking about you?[JA] どうして君のことを思わないでいられよう 該怎克制自己不去想你 Cape No. 7 (2008)
Yeah?[CN] 什 The Long Voyage Home (1940)
Why?[CN] 为什 The Scarlet Empress (1934)
- What?[CN] 一什 The Palm Beach Story (1942)
Why?[CN] 为什 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
We're so different.[JA] 僕らはこんなにも違うのに 我們是這的不同 Cape No. 7 (2008)
- What?[CN] -什 The Lady Vanishes (1938)
- So.[CN] - 那 The Mummy (1932)
What?[CN] 什 The Maltese Falcon (1941)
- Why?[CN] -为什 Wuthering Heights (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top