ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一文字

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一文字-, *一文字*
Japanese-English: EDICT Dictionary
一文字[ひともじ, hitomoji] (n) straight line; beeline [Add to Longdo]
一文字[ひともじ, hitomoji] (n) (1) (arch) (fem) one (written) character; (2) (See 葱) Welsh onion (Allium fistulosum) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I will write my first edict. This will be to make Gao court composer.[CN] 统一文字后,我将写下的 第一道诏命是 The Emperor's Shadow (1996)
As soon as we have unified China... we must standardize language... currency... and the law.[CN] 六国消灭之后 要迅速的统一文字,货币,律法 还有度量衡 The Emperor's Shadow (1996)
Where's that single slash the chief was talking about?[CN] 会用"逆手一文字"的我看不是你吧 Ichi (2008)
Back-hand single slash.[CN] 是"逆手一文字"吧 Ichi (2008)
Not a single sentence, word, comma or period.[JA] 一文字たりともだ Chapter 2 (2013)
I can't even alter one character on a single line of code.[JA] コードの一文字でも 変えられない Crowd Sourced (2015)
Okay, so your word must begin with the last letter of the word before it.[JA] 最後の一文字の しりとりだからね The Weekend (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top