ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一堆

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一堆-, *一堆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一堆[yī duī, ㄧ ㄉㄨㄟ, ] pile, #5,756 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you imagine bumping into a load of cops?[CN] 你能想像撞见一堆警察? His Girl Friday (1940)
I could get you a dozen genuine identification cards, mr.[CN] 我可以为你搞到一堆真实的身份证, 莱登先生 The Mask of Dimitrios (1944)
Load up an old hooker like this full of that blooming stuff and what is she?[CN] 在一艘破船上装满一堆这样的东西 那又是什么,炸弹而已 The Long Voyage Home (1940)
Well, I told the officer it couldn't happen, but it did! The cashier and several people identified him as mannion, positively![CN] 一堆证人指证那是曼纽尔 那人也说自己是曼纽尔 The Whole Town's Talking (1935)
Twat.[CN] 真是狗屎一堆 Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon (1998)
Build a fire?[CN] 生一堆 Saboteur (1942)
Come, we make a nice fire and we cook some of the fish. - A fire![CN] 来,燃上一堆火 我们可以把一些鱼煮了来吃 Pinocchio (1940)
A little knot of people around one of the lifeboats.[CN] 一堆人在救生艇旁 Lifeboat (1944)
You're behaving like a pack of fools![CN] 你们很像一堆傻瓜 The Lady Vanishes (1938)
I'm fed up with that office anyway.[CN] 我本来也在那儿待够了 一堆疯子 The Whole Town's Talking (1935)
They found what was left of a neat pile of shavings.[CN] 找到一堆整齐的碎纸 Double Indemnity (1944)
Give me another stack of whites, Joe.[CN] 再给我拿一堆白色的, Joe. Bordertown (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top