ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ブルドーザー

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ブルドーザー-, *ブルドーザー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルドーザー[, burudo-za-] (n) bulldozer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A bulldozer was employed for leveling the lane.その土地をならすのにブルドーザーが使われた。
They are now leveling the road with a bulldozer.彼らはブルドーザーで道ならしをしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...and bulldozers rumbled into this refugee camp earlier Wednesday, razing...[JA] ブルドーザーが入り 難民キャンプを 破壊しました The Mooring (2012)
Farms were bulldozed, old houses were demolished.[JA] 農場はブルドーザーし、 古い家は取り壊された。 Pom Poko (1994)
You got three months. That's when the dozers get there.[JA] 猶予は3カ月 ブルドーザーが動き出すまで Avatar (2009)
You go out front, start up the Kill Dozer.[JA] 正面に出て ブルドーザーをスタートさせろ Planet Terror (2007)
Three workers at the Tama New Town construction site... were arrested for destroying a bulldozer.[JA] で3人の労働者 多摩ニュータウンの建設現場... が逮捕された ブルドーザーを破壊する。 Pom Poko (1994)
I'm gonna bring in bulldozers, turn it into units.[JA] ブルドーザーを入れて 庭をかき回す Open House (2011)
If you could put that bulldozer back where you found it, we need you to suit up.[JA] そのブルドーザーを片付けた後でいいんだが・・・ 服装を整えて来てくれないか。 The Bridge (2013)
With a bulldozer, if necessary.[JA] 必要なら ブルドーザーも 使って The Memory of a Killer (2003)
A thousand bucks if I smash him -into that fucking backhoe! - Do it.[JA] ブルドーザーに当たるか 賭けようぜ! Pain & Gain (2013)
These guys are hammers. And to hammers, everything looks like nails.[JA] 連中をブルドーザーと思え World War Z (2013)
- But we can't all fit on the bulldozer.[JA] つまり... −しかしブルドーザーに全員は無理だろう Tremors (1990)
We'll need a bulldozer.[JA] ブルドーザーが必要だな Sound of Noise (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top