ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アクチニウム

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アクチニウム-, *アクチニウム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチニウム[, akuchiniumu] (n) actinium (Ac) [Add to Longdo]
アクチニウム系列[アクチニウムけいれつ, akuchiniumu keiretsu] (n) actinium series; Actinides [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ac... Actinium.[JA] アク・・・アクチニウム The Girl with All the Gifts (2016)
19, potassium. 20, calcium. 21, scandium...[JA] 19番プロトアクチニウム. 20番カルシウム、21番スカンジウム・・・ The Girl with All the Gifts (2016)
Protactinium, then uranium. Kenny?[JA] プロトアクチニウム その次はウランね 次はケニー The Girl with All the Gifts (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top