ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ちらつき

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ちらつき-, *ちらつき*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつきぼうしフィルタ, chiratsukiboushi firuta] (n) {comp} glare filter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"my flickering smile"[JA] 「私のちらつき笑顔」 Howl's Moving Castle (2004)
What's that flickering and quivering, flimmering and wavering,[JA] 何が瞬き 輝き ちらつき Siegfried (1980)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top