ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

すっかり

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -すっかり-, *すっかり*
Japanese-English: EDICT Dictionary
すっかり[, sukkari] (adv,adv-to) all; completely; thoroughly; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten houses were burned down.10軒の家がすっかり燃えた。
I feel completely restored after a week in the country.1週間田舎にいてすっかり元気になったような気がする。
I will have spent all this money in three months.3ヶ月もたてば、私はこの金をすっかり使ってしまっているでしょう。
Compact discs have entirely taken the place of phonograph records.CDはすっかりレコード取って代わった。
Just stay off your feet for the next couple of weeks, and you'll be just fine.あと1、2週間も休めば、すっかりよくなりますよ。
I am glad to hear that you have got well.あなたがすっかり回復されたことを聞いて喜んでいます。
I am quite pleased with you.あなたのことがすっかり気に入りました。
You must make a clean breast of what you saw at that time.あなたはその時見たことをすっかり打ち明けねばならない。
One morning at breakfast we children were informed to our utter dismay that we could no longer be permitted to run absolutely wild.ある朝、食事のときに、私たち子どもは、もうこれからはしたい放題のことをして暮らすことは許されなくなると知らされて、すっかり落胆した。
One night he came home very tired and sad.ある晩彼は、すっかり疲れ憂鬱になって帰ってきた。
My flower garden was trampled by urchins.いたずらっ子にすっかり花壇を踏み荒らした。
If she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.お金のために、愛してもいない男との生活をつづけるならば、すっかり失望して、進退きわまる時が将来やってくることだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, for we seem to be too sober for this talk.[JA] 飲むよとんだ話で すっかり酔いが醒めた Tikhiy Don (1957)
And I counted on Armstrong to play his part to the hilt.[JA] そしてアームストロングが すっかり役にハマり込むことも And Then There Were None (1945)
She's quite out of her head, Doctor.[JA] すっかり動顛してまして And Then There Were None (1945)
- That's it. We forgot all about breakfast.[JA] - そうだ、朝食をすっかり忘れていた And Then There Were None (1945)
I totally lost track of time.[JA] すっかり忘れてたわ Purple Noon (1960)
Same as Ben. His plate's so clean, I can't tell what it was.[JA] ベンと同じものを すっかり平らげてたから Rough Night in Jericho (1967)
No there isn't, and I've been enough trouble as it is.[JA] すっかり ご迷惑を かけたみたいだし Roman Holiday (1953)
I feel perfectly safe when I'm alone. Thank you.[JA] ひとりでいるとすっかり 安心できますの And Then There Were None (1945)
By the next day the master mind had completely solved the mystery... with the exception of locating the pearls and finding the thief.[JA] 翌日 探偵の頭の中で事件は すっかり解決していた ただし 真珠と犯人の発見は まだだった Sherlock Jr. (1924)
You're knocked for a loop.[JA] みんな何かに打ちのめされて すっかりと骨抜きになり・・ Bambi (1942)
I forgot something.[JA] すっかり忘れてた Alien (1979)
I mean what I'm saying.[JA] もうすっかり 気持は治まったの War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top