Search result for

ไม่ค่อย

(58 entries)
(0.0581 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ค่อย-, *ไม่ค่อย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่ค่อย, ไม่ใคร่ว. ไม่ถึงกับ, ไม่ถึงขนาดนั้น, เช่น ไม่ค่อยดำ ไม่ใคร่ดี.
เพี้ยนไม่ค่อยปรกติ (มักใช้แก่คน) เช่น เขามีท่าทางเพี้ยน ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anisotropicไม่ค่อยสม่ำเสมอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gossip girl's hardly a war buff, but I did cramซุบซิบๆสาวไฮโซ ถึงชั้นจะไม่ค่อยถนัดในสงคราม แต่ชั้นก็จะพยายาม New Haven Can Wait (2008)
I tried to read it, and I couldn't get through it.ผมพยามอ่านมัน แต่ไม่ค่อย in เท่าไหร่แฮะ New Haven Can Wait (2008)
I'm sure that's why you don't know it very well.ฉันรู้ดี... ว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
Most people don't know their popes in succession. Oh.คนส่วนมากไม่ค่อยรู้เรื่องการสืบทอดของ Pope น่ะ/โอ้ New Haven Can Wait (2008)
My father--not too big on showing emotion.พ่อชั้น... ไม่ค่อยจำมาแชร์ความรู้สึกกันเท่าไหร่ Chuck in Real Life (2008)
Um, well, I don't know much about art.เอ่อ เผอฺญฉันไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับศิลปะ Pret-a-Poor-J (2008)
Besides, she hasn't been well.อีกอย่างเธอไม่ค่อยสบายด้วย Dead Space: Downfall (2008)
It's making me uncomfortable.มันทำให้ฉันไม่ค่อยสบาย Not Cancer (2008)
It's sloppy, it's undisciplined, It's not very linear.มันเอียง มันไม่เป็นระเบียบ มันไม่ค่อยเป็นเส้น Not Cancer (2008)
I'm not usually confused when you say things like that.ปกติฉันไม่ค่อยรู้สึกขัดแย้ง เมื่อคุณพูดแบบนี้ Not Cancer (2008)
I'm not even sure anymore if we get to choose who our friends are.ฉันไม่ค่อยแน่ใจอีกแล้วว่าเราจะเลือกคนเป็นเพื่อนได้ Birthmarks (2008)
You'll have to excuse Dr. House, he mistakes immaturity for edginess.คุณจะได้รับการยกโทษ หมอเฮาส์ เขาไม่ค่อยเหมือนคนปกตินัก\ สำหรับความหลักแหลม Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ค่อย[adv.] (maikhǿi) EN: seldom ; rarely   FR: rarement ; pas très ; pas tellement
ไม่ค่อยจะ[X] (maikhøi ja) EN: unlikely   FR: improbable
ไม่ค่อยจะ[adv.] (maikhøi ja) FR: rarement ; difficilement
ไม่ค่อยดี[X] (maikhǿi dī) EN: not too bad   FR: pas très bien
ไม่ค่อยได้ความ[X] (maikhǿi dāikhwām) EN: not so hot ; so-so ; not amount to much   

English-Thai: Longdo Dictionary
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be under the weather[IDM] ไม่ค่อยสบายเล็กน้อย
facile[ADJ] ที่เกี่ยวกับความคิดหรืองานเขียนที่พื้นๆ, See also: ไม่ค่อยมีความคิด, Syn. superficial
hang back[PHRV] ลังเล, See also: ไม่ค่อยแน่ใจ, Syn. hang off, hold aloof, keep at, keep off, stand aloof, stand apart, stand off
hang off[PHRV] ลังเล, See also: ไม่ค่อยแน่ใจ, Syn. hang back
hard of hearing[IDM] ไม่ค่อยได้ยิน, See also: ได้ยินไม่ชัด
out of sorts[IDM] ไม่ค่อยสบาย
poorly[ADJ] สุขภาพแย่, See also: ไม่ค่อยสบาย, Syn. ailing, unwell
rare[ADJ] ซึ่งหายาก, See also: ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย, Syn. few, infrequent, uncommon, Ant. common
iffy[SL] ไม่ค่อยแน่ใจ, See also: น่าสงสัย, Syn. dubious, doubtful
seldom[ADV] แทบจะไม่, See also: ไม่ค่อยจะ, หายาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
bohunk(โบ'ฮังคฺ) n. คนงานต่างชาติที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่ค่อยชำนาญ
boondoggle(-ดอก'เกิล) n. งานที่ไม่ค่อยมีค่า
brummagemn.,adj. สิ่งที่สวยงาม แต่ไม่ค่อยมีค่าหรือไร้ค่า
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
clam(แคลม) n. หอยกาบ,คนเงียบ,คนไม่ค่อยพูด
control cardบัตรควบคุมหมายถึง บัตรซึ่งบรรจุข้อความที่เป็นภาษาควบคุมงานซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นรหัสเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ กัน หรือใช้กับงานชนิดต่าง ๆ เช่น บัตรควบคุม อาจจะเป็นตัวบอกว่า โปรแกรมหรือชุดคำสั่งชุดต่อไปจะเป็นภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล หรือภาษาอื่น ๅ บัตรควบคุมอาจทำให้รู้ได้ว่างานนี้เป็นงานของนิสิต หรือเป็นงานของนักวิจัยทั่วไป เพราะบางทีอาจมีการกำหนดข้อห้ามบางอย่างสำหรับงานของนิสิตไว้ในระบบ ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีการใช้บัตรแล้ว คำนี้จึงไม่มีที่ใช้ไปด้วยดู card (บัตร)
galimatiasn. การพูดสับสน,การพูดพร่ำและเร็วจนฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp,pant,sigh
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย

English-Thai: Nontri Dictionary
hardly(adv) เกือบจะไม่,เห็นจะไม่,ไม่น่า,โดยยาก,ไม่ค่อยจะ
rarely(adv) ไม่บ่อย,นานๆครั้ง,ไม่ค่อยมี
scarce(adj) หายาก,ไม่เพียงพอ,ไม่ค่อยมี,ขาดแคลน
seldom(adv) ไม่ค่อยจะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
あまり[あまり, amari] (adj adv) ไม่ค่อย
偶に[たまに, tamani] (adj) ไม่ค่อย, นานๆ ที

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
異例[いれい, irei] ไม่ค่อยเคยปรากฏ , ผิดปกติ , น้อยรายนัก

German-Thai: Longdo Dictionary
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
kaumไม่ค่อย
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท
gelaunt(adj) อยู่ในอารมณ์(เช่นใด) เช่น Er ist im Moment schlecht gelaunt. ช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดี, See also: Related: die Laune
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Auf Wiedersehen!(phrase) ลาก่อน, แล้วพบกันใหม่ (โดยมาก ใช้กล่าวลากับคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยหรือตามร้านค้า), See also: S. Tschüß!,
gesund(adj adv) แข็งแรง, ที่มีสุขภาพดี เช่น Mein Kind ist nicht so gesund. ลูกของฉันสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่, See also: A. krank,
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย

French-Thai: Longdo Dictionary
rare(adj) ซึ่งหายาก,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย เช่น un nom rare, See also: Related: rarement
rarement(adv) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom qu'on entend rarement, See also: Related: rare

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top