Search result for

โดยเจตนา

(31 entries)
(0.0068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยเจตนา-, *โดยเจตนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยเจตนา [ADV] intentionally, See also: deliberately, Syn. โดยตั้งใจ, โดยจงใจ, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยทำผิดโดยเจตนา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยเจตนาดู กระทำโดยเจตนา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Murderer!ผู้ร้ายฆ่าคนตายโดยเจตนาThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
He probably cut off his finger deliberately.เขาอาจจะตัดนิ้วมือของเขาเอง โดยเจตนา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Ms. Roth, your husband was charged and... charged and convicted of first degree murder,คุณ รอส ครับ สามีคุณ ถูกตั้งข้อหา.. ฆ่าคนตายโดยเจตนา นะครับ Gamer (2009)
What,do you think I'm hurting him on purpose?อะไร คุณคิดว่าผมกำลังทำร้ายเขาโดยเจตนาChapter Four 'Cold Wars' (2009)
NINJA 1 [ WHISPERING ]: It was him, the traitor, Raizo. Murderer.ไรโซ ผู้ร้ายฆ่าคนตายโดยเจตนา Ninja Assassin (2009)
Murderer.ผู้ร้ายฆ่าคนตายโดยเจตนา Ninja Assassin (2009)
Kill. Murderer.ผู้ร้ายฆ่าคนตายโดยเจตนา Kill him. Ninja Assassin (2009)
Sabotage.ทำโดยเจตนา Roadkill (2009)
It has been announced, however, that it is technologically impossible to purposely misuse OZ's system for malicious intent.อย่างไรก็ตาม ทางเทคนิคแล้ว มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ ระบบของ OZ เพื่อก่อเหตุร้ายโดยเจตนา Summer Wars (2009)
And delivery of a controlled substance...ว่าคุณถูกฟ้อง ในข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน.. You Don't Know Jack (2010)
United States of America was suddenly and deliberately attacked.เป็นวันที่เราจะต้องจดจำไปตลอดชีวิต เมื่อสหรัฐอเมริกา.. ถูกโจมตีโดยเจตนาอย่างไม่ทันตั้งตัว Guadalcanal/Leckie (2010)
You... You watch bad movies on purpose?พวกเธอดูหนังห่วยโดยเจตนาเหรอ? Romantic Expressionism (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voluntary    [ADJ] ด้วยความตั้งใจ, See also: โดยเจตนา, Syn. volunteer, willing, Ant. involuntary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
sabotage(แซบ'บะทาจฺ) vt.,n. (การ) ก่อวินาศกรรม,ทำลาย,ทำลายโดยเจตนาก่อกวน., Syn. disable
saboteur(แซบบะเทอ') n. ผู้ก่อวินาศกรรม,ผู้ทำลายโดยเจตนาก่อกวน
voluntary(วอล'เลินทะรี) adj. สมัครใจ,ตั้งใจ,โดยเจตนา,โดยอาสาสมัคร,อิสระ,มีอิสระในการเลือก,เกิดขึ้นเอง,โดยธรรมชาติ. n. กิจกรรมอาสาสมัคร,ดนตรีโหมโรง., See also: voluntarily adv. voluntaryism n. voluntaryist n., Syn. optional,f

English-Thai: Nontri Dictionary
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
intentional(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,ซึ่งตั้งใจ
purposely(adv) โดยเจตนา,โดยมีจุดมุ่งหมาย,โดยมีเป้าหมาย
studied(adj) รอบคอบ,โดยเจตนา,ระมัดระวัง,มีการศึกษา
voluntary(adj) สมัครใจ,โดยเจตนา,จงใจ,เกิดขึ้นเอง
wilful(adj) เอาแต่ใจตนเอง,ดื้อรั้น,จงใจ,โดยเจตนา
wittingly(adv) โดยเจตนา,ทั้งรู้ๆ,อย่างรู้ตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
absichtlich(adj adv) โดยเจตนา , See also: S. mit Absicht

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top