ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โจน

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โจน-, *โจน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจน[V] jump, See also: spring, skip, leap, Syn. กระโจน, กระโดด, พุ่ง, ถลา, Example: ภริยาชาวอินเดียจะต้องโจนเข้ากองไฟขณะที่เผาศพสามี, Thai definition: กระโดดไปโดยเร็ว
โจนร่ม[N] name of an ancient game, Thai definition: การเล่นชนิดหนึ่งที่กล่าวถึงว่ามีการมหรสพสมโภชต่างๆ และมีโจนร่มด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โจนก. พุ่งตัวลงไปโดยเร็ว เช่น โจนนํ้า, เผ่นข้ามไป เช่น โจนข้ามท้องร่อง, กระโดดไปโดยเร็ว เช่น โจนไปที่ประตู, กระโจน ก็ว่า, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น นํ้าโจน บันไดปลาโจน.
โจนร่มน. การเล่นชนิดหนึ่ง เช่น มีการมหรสพสมโภชต่าง ๆ และมีโจนร่มด้วย (พงศ. เลขา).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
JONES:โจนส์ : Changeling (2008)
Joanie.โจนี่ Welcome to the Occupation (2011)
Jones?โจนส์ On the Fence (2011)
Ah, gladiators!อาโจนSacramentum (2012)
I got no strings to hold me dow--ฉันได้รับสายจะกอดฉันดาว โจนส์ไม่มี Pinocchio (1940)
Joan of Arc.โจนออฟอาร์ค Oh, God! (1977)
She played Joan of Arc.เธอแสดงเป็นโจนออฟอาร์ค Oh, God! (1977)
Joan of Arc.โจนออฟอาร์ค Oh, God! (1977)
Joan didn't see either.ใช่ โจนก็ไม่เห็นเหมือนกัน Oh, God! (1977)
What's this I hear about you and Jonathan?สิ่งนี้คืออะไรที่ฉันได้ยิน เกี่ยวกับคุณและโจนาธาน? Mad Max (1979)
- What about Jonathan?สิ่งที่เกี่ยวกับ โจนาธาน? Mad Max (1979)
Jonesy.โจนส์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive   FR: bondir ; sauter ; plonger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joan of arc(โจน'อัฟอาร์ค) วีรสตรีและผู้รับทุกข์เพื่อคนอื่นของฝรั่งเศส
leap(ลีพ) {leapt/leaped,leaping,leaps} vi. กระโดด,เผ่น,โจน,ข้าม,จู่โจม. vt. กระโดดข้าม,ผ่านข้าม,ทำให้กระโดด. n. การกระโดด,การเผ่น,การโจน,การข้าม,ระยะที่กระโดดได้,ที่ที่กระโดดจาก,ที่ที่ กระโดดถึง,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,การเพิ่มขึ้น อย่างกะทันหันและแน่นอน. -Phr. (by leaps and bounds รวรดเร็วมาก) -S...spring,skip,jump
precipitant(พรีซีพ'พิเทินทฺ) adj. หัวทิ่ม,โจน,ตกลงดิ่ง,พุ่ง,ใจเร็ว,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,เร่งรีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
dive(n) การดำน้ำ,การกระโจนลงน้ำ,การพุ่งลงน้ำ,การกระโดดน้ำ
dive(vi) ดำน้ำ,กระโจนลงน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งลงน้ำ,ล้วง
leap(n) การกระโดด,การเผ่น,การกระโจน,การข้าม
leap(vi) กระโดด,กระโจน,เผ่น,ข้าม,เต้น,จู่โจม
ramp(vi) กระโจน,วิ่งพล่าน,โมโหโทโส,อาละวาด
skip(n) การกระโจน,การกระโดด,การหนี,การข้าม
skip(vi) กระโจน,กระโดด,หนี,ข้าม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top