ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โก่ง

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โก่ง-, *โก่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โก่ง[V] raise the price, Syn. ขึ้นราคา, Example: พ่อค้ากักตุนสินค้าเพื่อโก่งราคา, Thai definition: บอกราคาเกินสมควร
โก่ง[V] draw, See also: bend, arch, Example: นายพรานโก่งหน้าไม้, Thai definition: ทำให้โค้ง
โก่ง[ADJ] arched, See also: curved, bent, inflated, Syn. โค้ง, งอ, โกง, Ant. ตรง, Example: นางละครพวกนี้คิ้วโก่งราวกับคันศร
โก่งราคา[V] raise the price, See also: raise the price, Syn. ขึ้นราคา, Example: แม่ค้าโก่งราคาสินค้าเป็น 2 เท่า เมื่อขายให้คนต่างชาติ, Thai definition: บอกราคาเกินสมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โก่งก. ทำให้งอเป็นรูปโค้ง, ทำให้โค้ง, เช่น โก่งศร โก่งคอ, ก่ง ก็ว่า
โก่งบอกราคาเกินสมควร เช่น โก่งราคา.
โก่งว. โค้ง เช่น คิ้วโก่ง, ก่ง ก็ว่า.
โก้งเก้งว. มีลักษณะหรือท่าทางสูงโย่งเย่ง.
โก้งโค้งก. โก่งก้นให้โด่ง, โน้มตัวลงยกก้นให้สูงขึ้น, ก้งโค้ง ก็ว่า.
โก้งโค้งน. ที่เทลูกบาศก์สกา รูปคล้ายครก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come and get me, Sister Maryella.มาเลย มาจับเค้าให้ได้! เค้าจะโก่งตูดให้จับดี ๆ! Mannequin (1987)
So now, as the bow goes down, the stern rises up, slow at first... then faster and faster, until finally, she's got her whole ass sticking in the air.ขณะที่ส่วนหัวจมลง ท้ายก็โด่งขึ้นๆ ตอนแรกช้า แล้วเร็วขึ้นๆ ในที่สุดก็โก่งก้นชี้ฟ้าซะยังงั้น Titanic (1997)
Get some leverage to it, use your arms... arc your neck.ขากออกมาหงายหลังไปโก่งคอไว้ Titanic (1997)
- Me have one arm and a bum leg.- ผมแขนเดียว และขาโก่ง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Ariane, you gave me the shivers.อริอานเน่ ผมงี้ลุ้นตัวโก่งเลย The Page Turner (2006)
He's boosting his price?เขาจะโก่งราคาหรือไง There Will Be Blood (2007)
A big, burly, bowlegged brat.ท่าทางตัวใหญ่ กำยำ ขาโก่ง The Legend (2008)
And you're nose is bent and... and it drips down at the bottom.ของหน้ามนุษย์ แล้วคุณก็ มีจมูกโก่ง Made of Honor (2008)
See, she doesn't think my nose is too... bent or my lips are too thin.เห็นมั้ย เขาไม่ได้คิดว่าจมูกฉันโก่งไป หรือริมฝีปากบนบางไปเลย Made of Honor (2008)
Looks this good, appreciates you, and he has a dirty mind.ดูดีนี่, เขาโก่งค่าตัวขึ้นกับคุณ และเขาไม่บริสุทธิ์ใจ Nights in Rodanthe (2008)
He arched his back, hissed like a rattlesnake and sprang out his claws like a switchblade.มันโก่งหลัง ทำเสียงขู่เหมือนงู แล้วฟาดกรงเล็บ ยังกะมีดดาบ Greatness Achieved (2008)
Blair waldorf had a rude awakening when The rooster crowed at dawn this morning.แบลล์ วอลดรอฟ ก็ถูกปลุกให้มาเผชิญความจริงอย่างโหดร้าย เมื่อตอนพ่อไก่โต้งโก่งคอเช้ามืดนี้ Carrnal Knowledge (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โก่ง[v.] (kōng) EN: bend ; draw ; arch ; flex   FR: courber ; arquer
โก่ง[v.] (kōng) EN: inflate ; raise the price   FR: gonfler ; arrondir
โก่ง[adj.] (kōng) EN: arched ; bent   
โก่งค่าตัว[adj.] (kōng khātūa) FR: prétentieux ; présomptueux
โก่งราคา[v. exp.] (kōng rākhā) EN: ask too high a price   FR: gonfler le prix ; surfaire ; surestimer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hump over[PHRV] โก่งตัวอยู่บน, See also: ก้มอยู่บน, ทำให้โค้งอยู่บน, ค้อมตัวอยู่บน
hog[VT] โก่งหลัง
hump[VT] ทำหลังโกง, See also: โก่งหลัง
hunch[VT] โค้ง, See also: โก่ง, คุดคู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
bandy-leggedadj. ซึ่งมีขาโก่ง
bowleg(โบ'เลก) n. ภาวะขาโก่ง,ขาที่โก่งงอ., See also: bowlegged adj. ขาโก่ง bowleggedness n. ภาวะขาโก่ง
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
crookback(ครุค'แบค) n. หลังโก่ง,หลังคร่อม.
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
hog(ฮอก) n. หมู,หมูตอน,คนที่ตะกละเห็นแก่ตัวหรือสกปรก vt.,vi.โก่งหลัง,เอาอย่างละโมบ., See also: hogger n.
hogbackn. หลังโก่ง,การโก่งหลัง
hunch(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
round-shoulderedadj. ไหล่โก่ง (ทำให้หลังส่วนบนโก่ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
arch(vi) โค้ง,โก่ง
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง
bowlegged(adj) ขาโก่ง
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
curl(vi,vt) งอ,โก่ง,โค้ง,เป็นวง,เป็นลอน,ม้วนผม
hunch(vt) ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top