ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แตด

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แตด-, *แตด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตด[N] clitoris, Syn. เม็ดละมุด, Thai definition: ส่วนแห่งอวัยวะเพศของหญิง อยู่ระหว่างแคมในตอนบน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตดน. ส่วนแห่งอวัยวะเพศของหญิง อยู่ระหว่างแคมในตอนบน, เม็ดละมุด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only Dumbledore seemed to think he was innocent.มีแตดัมเบิลดอร์ที่คิดว่าเขาบริสุทธิ์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I really need to take a mental health day.แล้วบ่นปัญหาหีแตด จริงๆวันนี้ต้องไปตรวจสุขภาพจิต Dare (2009)
And she's just dancing in the sun.เธอเต้นรำกลางแตด Valhalla (2011)
Mr. Halsted?คุณฮอลสแตดคะ Legacy (2012)
Roger Halsted?โรเจอร์ ฮอลสแตด Legacy (2012)
I just brought Mr. Halsted some aspirin.ฉันเอายาแก้ปวด มาให้คุณฮอลสแตดค่ะ Legacy (2012)
St. Margaret's church in the old innere stadt is called the bird church.วิหารเซ็นต์มากาเร็ตเป็นโบสถ์ ซึ่งในยุคอินเนอร์สแตดท์เก่า เรียกกันว่า วิหารนก เค้าโครงเป็นภาพวาดนกเพลิแกนที่มีชื่อเสียง Answers (2012)
The man sold secrets to the Hofstad network, to the Syrians.ชายคนนี้ขายความลับให้กับ เครือข่ายฮอฟสแตด กับชาวซีเรีย The Freelancer (No. 145) (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แตด[n.] (taēt) EN: clitoris   FR: clitoris [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anadromous(อะแตด' โรมัส) adj. ซึ่งว่ายจากทะเลสู่แม่น้ำเพื่อวางไข่ (running upward)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top