ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหี้ยมโหด

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหี้ยมโหด-, *เหี้ยมโหด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหี้ยมโหด[ADV] brutally, See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเหี้ยมโหดผิดมนุษย์, Thai definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมโหด[ADJ] brutal, See also: savage, atrocious, ruthless, cruel, Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: นักบุญกลายเป็นคนเหี้ยมโหดในพริบตา, Thai definition: ที่แข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหี้ยมโหดว. ดุร้ายทารุณ, โหดเหี้ยม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gorillas are cruel because they're stupid.กอริลล่าเหี้ยมโหดเพราะพวกมันโง่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Caesar's salad?ซีซาร์ สลัด โอ้ เหี้ยมโหด ไม่ Aladdin (1992)
Well... he ain't mean.งั้น... เขาก็ไม่ใช่คนเหี้ยมโหดอะไร Of Mice and Men (1992)
Well, they're created by violent deaths,ก็ เกิดมาจากคนที่ตายอย่างเหี้ยมโหด The Usual Suspects (2006)
Boy, what a massacre.ช่างเหี้ยมโหดจริง ๆ Babylon A.D. (2008)
She said the comet is a sign of impeding doom.มีคนตายไปมากมาย ทั้งนองเลือดและฆาตกรรมเหี้ยมโหด The Night of the Comet (2009)
Millions of lives were suddenly ended in an act of evil perpetrated by Dr. Manhattan himself.หลายล้านชีวิต ได้สิ้นสูญลงในทันที... ด้วยการกระทำที่เหี้ยมโหดชั่วร้าย จากน้ำมือ ดร.แมนฮัตตัน Watchmen (2009)
Their greatest hits- the pun being inescapable... include multiple brutal murders along with importing and distributing nearly 2 tons of cocaine and copious amounts of heroin between 1990 and 2009.ผลงานชิ้นเอกของพวกเขา อีกนัยหนึ่งซึ่งหนีไม่พ้น การฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหดหลายคดี ร่วมกับการลักลอบขน และค้า Rite of Passage (2010)
They are ruthless and cunning and...พวกมันเหี้ยมโหดและมีไหวพริบ และ... Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
Does he know he butchered my mother?รู้รึไม่ว่า เขาฆ่าแม่ข้าอย่างเหี้ยมโหด Immortals (2011)
All of your subjects are learning how ruthless you are.คนของคุณของได้เรียนรู้แล้วว่าคุณเหี้ยมโหดได้แค่ไหน I'm Alive and on Fire (2011)
Overkill usually implies a personal relationship.ทั้งคู่ถูกฆ่าอย่างเหี้ยมโหด With Friends Like These (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atrocious[ADJ] เหี้ยมโหด, See also: โหดร้าย, เลวร้าย, ป่าเถื่อน, Syn. cruel, brutal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cruel(ครู'เอิล) adj. ทารุณ,โหดร้าย,เหี้ยมโหด, See also: cruelness n. ดูcruel, Syn. brutal,barbarous
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ,ไม่มีความรู้สึก,เหี้ยมโหด,ขาดความกล้าหาญ,ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless,cold
ironfistedadj. เหี้ยมโหด,ทารุณ,กดขี่, Syn. penurious
scorpion(สคอร์'เพียน) n. แมงป่อง,จิ้งเหลน,แย้,คนเหี้ยมโหด,แส้,หวาย Phr. (the Scorpion กลุ่มดาวแมงป่อง)
tigerish(ไท'เกอริช) adj. คล้ายเสือ,ดุร้าย,มีพลังมาก,กระหายเลือด,เหี้ยมโหด, Syn. tigrish

English-Thai: Nontri Dictionary
brute(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,เหมือนสัตว์ร้าย
cruel(adj) โหดร้าย,ทารุณ,อำมหิต,เหี้ยมโหด
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด
devilish(adj) เหมือนผี,คล้ายปีศาจ,ชั่วร้าย,เหี้ยมโหด,โหดร้าย,วายร้าย
ruthless(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,ทารุณ,ไม่ปรานี
surly(adj) โกรธ,เหี้ยมโหด,บูดบึ้ง,ตาเขียว,ไร้มารยาท
unkind(adj) โหดร้าย,ไม่กรุณา,เหี้ยมโหด

German-Thai: Longdo Dictionary
kaltblütig(adj adv) โหดร้าย, เลือดเย็น, เหี้ยมโหด, อำมหิต เช่น Er hat sie kaltblütig umgebracht. = เขาฆ่าหล่อนได้อย่างเหี้ยมโหด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top