ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหนือจริง

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหนือจริง-, *เหนือจริง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เหนือจริง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เหนือจริง*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เมริเดียนน. ขอบของครึ่งวงกลมใหญ่ที่ผ่านขั้วเหนือและขั้วใต้ของโลก ใช้เป็นเครื่องกำหนดแนวเหนือ–ใต้ของโลกซึ่งเรียกว่า เหนือจริง ใต้จริง หรือเหนือภูมิศาสตร์ ใต้ภูมิศาสตร์ ตำแหน่งเส้นเมริเดียนบนผิวโลกแต่ละเส้นกำหนดได้ด้วยค่าลองจิจูดของเมริเดียนนั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrealismคติเหนือจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrealismลัทธิเหนือจริง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Para-normal? Don't you mean para-weird?เหนือธรรมชาติ เหนือจริงๆ There's Bo Place Like Home (2013)
The real North.͹˹ͨԧ ton henwojr The Children (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerial[ADJ] ซึ่งอยู่ในจินตนาการ, See also: เพ้อฝัน, เหนือจริง, , Syn. imaginery, unreal
magnetic declination[N] ค่าความแตกต่างระหว่างทิศเหนือของเข็มทิศและทิศเหนือจริงๆ, Syn. magnetic variation
magnetic variations[N] ค่าความแตกต่างระหว่างทิศเหนือของเข็มทิศและทิศเหนือจริงๆ, Syn. magnetic declination
surreal[ADJ] เกี่ยวกับลัทธิศิลปะที่มุ่งแสดงสิ่งที่เหนือจริง, Syn. surrealistic

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top