ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพียร

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพียร-, *เพียร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพียร[V] persist, See also: try persistently, persevere, be industrious, be diligent, Syn. พยายาม, มานะ, อุตสาหะ, บากบั่น, มุมานะ, หมั่นเพียร, Example: เขาเพียรค้นคว้าวิจัยวันแล้ววันเล่าและเขาก็ทำได้สำเร็จ, Thai definition: พยายามบากบั่นจนกว่าจะสำเร็จ
เพียรพยายาม[V] be diligent, See also: be industrious, Syn. พยายาม, เพียร, มานะพยายาม, Example: ข้าพเจ้าเพียรพยายามบอกเธอว่า ไม่ต้องเสียใจทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอไม่ได้ยิน, Thai definition: ทำโดยมานะบากบั่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพียรน. ความบากบั่น, ความกล้าแข็ง.
เพียรก. พยายามจนกว่าจะสำเร็จ, บากบั่น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bowlers don't expect miracles.ในฐานะที่เป็นสนามก็จะสอน ความเพียร How I Won the War (1967)
We've seen several fertility doctors, et cetera.เราเพียรไปปรึกษาคุณหมอ เพื่อทำให้เธอตั้งครรภ์ Match Point (2005)
Yeah, that's Evander Pearson. He used to be all right, that guy.อ๋อ อีแวนเดอร์ เพียร์สัน เมื่อก่อนก็ดีนะ หมอนี่ Four Brothers (2005)
Ooh, hi. I'm Hattie Mae Pierce.หวัดดี ฉันเเฮตตี้ เมย์ เพียร์ซ Big Momma's House 2 (2006)
Mr. Fuller, so nice to meet you.คุณฟูลเลอร์ สวัสดีค่ะ ฉันแฮตตี้ เมย์ เพียร์ซ เรียกบิ๊กมาม่าก็ได้ Big Momma's House 2 (2006)
I'm Hattie Mae Pierce, but you can call me Big Momma.ดิฉันแฮตต้า เมย์ เพียร์ซ เรียกบิ๊กมาม่าได้เลยค่ะ Big Momma's House 2 (2006)
Yeah. You know what, Ms. Pierce?คุณเพียร์ซคะ คุณฟูลเลอร์ติดประชุมอยู่นะคะ Big Momma's House 2 (2006)
- No, this is, um- - Uh, Hattie Mae Pierce.ไม่ นี่คือเอ่อ... แฮตตี้ เมย์ เพียร์ซ หวัดดีค่ะ Big Momma's House 2 (2006)
Ms. Pierce, I am so sorry for the inconvenience.คุณเพียร์ซ ฉันขอโทษที่ทำอุกอาจอย่างนี้ Big Momma's House 2 (2006)
'Hattie Mae Pierce!แฮตตี้ เมย์ เพียร์ซ Big Momma's House 2 (2006)
And make sure we have Pier 59 at 8 a.m. Tomorrow.ให้แน่ใจว่าจองเพียร์ 59 ตอน 8 โมงเช้าพรุ่งนี้ด้วย The Devil Wears Prada (2006)
She called me in there and then she asked me about Pier 59.หล่อนเรียกเข้าไปสั่งเรื่องเพียร์ 59 The Devil Wears Prada (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพียร[v.] (phīen) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent   FR: persévérer
เพียร[adj.] (phīen) FR: persévérant ; patient
เพียรพยายาม[v.] (phīenphayāyām) EN: be diligent ; be industrious   FR: être travailleur
เพียรพยายามชอบ[n. exp.] (phīenphayāyām chøp) EN: right effort   FR: effort juste [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assiduously[ADV] เพียรพยายาม, See also: ก้มหน้าก้มตา, Syn. industriously, laboriously
painstaking[ADJ] อุตสาหะ, See also: เพียรพยายาม, Syn. thorough, labored
persevere at/in[PHRV] เพียรพยายามทำ, See also: มุมานะทำงาน, Syn. persevere with
persist with[PHRV] ยืนกราน, See also: เพียรพยายามทำ, Syn. persist in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aperiodic(เอเพียริออด'ดิค) adj. ไม่เป็นระยะ, ไม่สม่ำเสมอ. -aperiodicity n. (irregular)
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
assiduity(แอสซิดู'อิที) n. ความพยายาม,ความเพียร,ความขยัน. -assiduous adj., Syn. industry, diligence ###A. laziness)
compeer(คัมเพียร์'คอม'เพียร์) n. ความเท่าเทียม,เพื่อนสนิท
conatus(โคเน'ทัส) n. ความพยายาม,ความเพียร -pl. conatus
croupier(คร'เพียร์) n. คนเก็บเงินและจ่ายเงินที่โต๊ะการพนัน,ผู้ช่วยเจ้าภาพงานเลี้ยง
diligence(ดิล'ลิเจินซฺ) n. ความมานะ,ความขยันหมั่นเพียร, Syn. industry
dilligent(ดิล'ลิเจินทฺ) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น, Syn. industrious
disappear(ดิสซะเพียร์') vt. หายไป,สาบสูญ,สูญหาย,หายลับ, Syn. vanish
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
assiduity(n) ความเพียร,ความขยัน,ความพยายาม
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร,ขยัน,เพียร,พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
assiduousness(n) ความขยัน,ความเพียร,ความพยายาม
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
effort(n) ความพยายาม,ความมุมานะ,ความพากเพียร,ความอุตสาหะ
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก

German-Thai: Longdo Dictionary
Mühe(n) |die, pl. Mühen, ส่วนใหญ่เป็นเอกพจน์| ความอุตสาหะ ความพยายาม เช่น Er hat das Diplom mit viel Mühe erreicht. เขาสำเร็จดิโพลม(ปริญญาโทในเยอรมนี)ด้วยความพากเพียร
sich(D) große Mühe gebenอุตสาหะ, พากเพียรอย่างมาก, ใช้ความพยายามอย่างมาก เช่น Sie hat sich große Mühe gegeben, um die beste Note zu bekommen. เธอพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด
gewissenhaft(adj adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top