ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปียกโชก

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปียกโชก-, *เปียกโชก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปียกโชก[V] soak, See also: saturate, drench, wet thoroughly, Syn. เปียกปอน, Example: ผมถูกฝนจนเสื้อกางเกงเปียกโชกไปทั้งตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปียกโชกก. เปียกชุ่มทั่วตัว เช่น น้ำเปียกโชก เหงื่อเปียกโชก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, you, you are soaking wet. - Yes, Father.โอ้คุณคุณจะเปียกโชก ใช่ พ่อ Pinocchio (1940)
Looks as though we might have a shower. But you won't mind that, will you?- ฝนตกแล้ว สงสัยจะต้องเปียกโชก คุณไม่ว่าอะไรใช่มั้ย Rebecca (1940)
Everything was wet:ทุกสิ่งทุกอย่างเปียกโชกIdemo dalje (1982)
I've never been so wet in my whole life.ไม่เคยเปียกโชกอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิต Return to Oz (1985)
We're drenched!เราเปียกโชกไปหมด! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
We gotta get this car off the road. Cops notice shit like a car drenched in blood.เราต้องได้รับรถคันนี้ออกจากถนน ตำรวจสังเกตอึเหมือนรถเปียกโชกไปด้วยเลือด Pulp Fiction (1994)
From the sun-drenched reefs of Bora Bora... to the icy shores of Tripoli.จากแนวอาทิตย์เปียกโชก ของหมู่เกาะโบรา โบร่า ถึงชายฝั่งเยือกแข็งของทริโปลิ James and the Giant Peach (1996)
You're soaked. Where have you been?เปียกโชกเลย คุณไปไหนมา The Truman Show (1998)
He stood up, turned around, his hands were all wet, looking guilty as hell.เขายืนขึ้น หันกลับมา มือเขาเปียกโชก เหมือนคนผิดชัดๆ Cute Poison (2005)
You are gonna get so wet!ระวังเปียกโชกนะ High School Musical 2 (2007)
I recalled his stare, standing there in his suit soaking wet, seemingly indifferent to the cold.ฉันมองจ้องไปที่เขา ยืนอยู่ตรงนั้น ในชุดที่เปียกโชก เหมือนไม่รู้สึกอะไรกับอากาศที่เย็น The Arrival (2008)
Those two guys were soaked head to toe.ชาย 2 คนเปียกโชก ตั้งแต่ศรีษะจนถึงเท้า Dude, Where's My Groom? (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปียกโชก[v. exp.] (pīek chōk) EN: soak ; saturate ; drench ; wet thoroughly   FR: être trempé jusqu'aux os

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embrue[VT] เปื้อนเลือด (คำโบราณ), See also: เปียกโชกไปด้วยเลือด, Syn. imbrue, soak, stain
soaked to the skin[IDM] เปียกโชกไปทั้งตัว
soggy[ADJ] เปียกโชก, See also: ชุ่มโชก, Syn. mushy, saturated, soaked, wet, Ant. dry
sopping[ADJ] เปียกโชก, Syn. mashy
saturate with[PHRV] เปียกโชก, See also: ชุ่มโชค, Syn. drench in, soak with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drench(เดรนชฺ) vt.,n. (การ) ทำให้เปียกโชก,แช่,แช่น้ำ,อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ทำให้เต็มไปด้วย,กรอกยาให้สัตว์,ทำให้ดื่ม., See also: drenchingly adv.
sodden(ซอค'เดิน) adj. เปียกชุ่ม,เปียกชื้น,เปียกโชก,เหนอะหนะ,แช่,จุ่ม,โง่,เง่า,ไร้ความรู้-สึก,ทื่อ,เซ่อ,ต้มแล้ว vt.,vi. ทำให ้ (กลายเป็น) เปียกชื้น,กริยาช่อง 3 ของ seethe (ดู) ., See also: soddenness n., Syn. saturated,drenched
soggy(ซอก'กี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,จุ่ม,แช่,ไม่มีรสชาติ,น่าเบื่อหน่าย,ทึ่ม,ทื่อ., See also: soggily adv. sogginess n., Syn. soaked
sop(ซอพ) n. ชิ้นขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) สำหรับจุ่มลงในอาหารเหลว,สิ่งที่เปียกโชก,สิ่งที่ทำให้บรรเทา,สินบน,สิ่งที่ใช้สงบประสาท,คนอ่อนแอ,คนขี้เหล้า vt. จุ่มขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) ลงในอาหารเหลว,จุ่ม,แช่,ทำให้เปียกโชก,ดูดซึม,ดูดซับ,ทำให้บรรเทา,ให้สินบน vi. เปียกโชก,เปียก
sopping(ซอพ'พิง) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก
soppy(ซอพ'พี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,มีฝนตกมาก,มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป,ซาบซึ้งใจมากเกินไป,เศร้าหมอง., See also: soppiness n.

German-Thai: Longdo Dictionary
pitschnass(adj) เปียกโชก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top