ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ้าเมือง

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าเมือง-, *เจ้าเมือง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเมือง[N] governor, See also: city ruler, ruler of the country, Syn. เจ้าผู้ครองเมือง, เจ้าผู้ครองนคร, Example: พ่อของครูเป็นช่างหลวงอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าเมืองหลังสวน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จางวางเจ้าเมืองที่พ้นตำแหน่งแล้ว ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของเจ้าเมือง เรียกว่า จางวางเมือง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was an accident, Lord Chin.เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น ท่านเจ้าเมืองฉิน Mulan 2: The Final War (2004)
My lord, Fa Mulan, the hero of China.ท่านเจ้าเมือง,นางคือ ฟา-มู่หลาน วีรสตรีนามกระเดื่องแห่งแผ่นดิน Mulan 2: The Final War (2004)
Lucky for Lord Chin, cos I was about to whip his butt.ระวังตัวให้ดีเถอะ เจ้าเมืองฉิน เพราะข้าได้ยั่วโทสะเขาไว้เยอะโขเลยเชียว Mulan 2: The Final War (2004)
My lord, I love Mulan. I don't care what the rules say.ท่านเจ้าเมืองฉิน ข้ารักมู่หลาน และข้าก็ไม่สนใจว่ากฏเมืองของท่านจะกล่าวโทษข้ายังไง Mulan 2: The Final War (2004)
You got anything to say, Lord Double Chin?เจ้ามีอะไรจะพูดมั๊ย? ท่านเจ้าเมืองฉิน Mulan 2: The Final War (2004)
I, Armstrong, will fully cooperate with Lior's administration, and construct Centrals administration here.ผม,อาร์มสตรอง จะให้ความร่วมมือเต็มที่กับเจ้าเมืองลิออร์ เพื่อสร้างส่วนบริหารงานเซ็นทรัลไว้ที่นี่ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Yes, governor!ครับ ท่านเจ้าเมืองEpisode #1.41 (2006)
Governor, we are merchants, we only care about profits.ท่านเจ้าเมือง พวกเราเป็นพ่อค้า พวกเราสนใจเพียงแค่ผลกำไร Episode #1.41 (2006)
Governor!ท่านเจ้าเมืองEpisode #1.41 (2006)
Governor!ท่านเจ้าเมืองEpisode #1.41 (2006)
Governor!ท่านเจ้าเมืองEpisode #1.41 (2006)
Yes, Governor.ครับ ท่านเจ้าเมือง Episode #1.42 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าเมือง[n.] (jao meūang) EN: governor ; governor of a province   FR: gouverneur (de province) [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emir(อะเมียร์') n. หัวหน้าเผ่าอาหรับ,เจ้าชายอาหรับ,เจ้าเมืองอาหรับ, Syn. emeer
prefect(พรี'เฟคทฺ) n. เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในฝรั่งเศสหรืออิตาลี,นายอำเภอ,เจ้าเมือง,เจ้าหน้าที่ของโรมันโบราณ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน., See also: prefectorial adj., Syn. praefect.

English-Thai: Nontri Dictionary
governor(n) ผู้ปกครอง,เจ้าเมือง,ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการจังหวัด
prefect(n) เจ้าเมือง,นายอำเภอ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
市長[しちょう, shichou] (n) เจ้าเมือง, ผู้ว่าการเมือง, นายอำเภอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top