ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกิดผล

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกิดผล-, *เกิดผล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกิดผล[V] be effective, See also: take effect, yield result, bear fruit, Ant. ไร้ผล, ไม่เป็นผล, Example: การเสี่ยงภัยที่แท้จริงเกิดผล 2 ทาง คือ ขาดทุน และเสมอตัว, Thai definition: บังเกิดผล, ปรากฏผล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสร็จเกิดผลร้าย เช่น ขืนเสนอเรื่องนี้ขึ้นไป มีหวังเสร็จแน่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digitalis Effectเกิดผลเต็มที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- lf you have any reaction, call me.- ถ้าเกิดผลอะไรขึ้นมา โทรหานะ Junior (1994)
I may say that her disclosure had quite the opposite effect to the one she had intended.ผมคงต้องพูดว่าสิ่งที่หล่อนทำนั้น ได้ก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามกับที่หล่อนตั้งใจไว้ Episode #1.6 (1995)
I'll be eradicating any potentially prejudicial conditions:เราจะขอใช้สิทธิ์ที่จะกำจัดข้อด้อยซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียเช่น-- Gattaca (1997)
Good gracious, you have been productive.สง่างาม คุณทำให้เกิดผลดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
it could be absorbed by the body and therefore did have implications for human health.และก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนต่อสุขภาพมนุษย์ The Corporation (2003)
their minds and dumbing them down you know they'll never affect...ไม่มีทางเกิดผลกระทบอะไรหรอก... ประชาชนไม่มีทางลุกจากเก้าอี้ แล้วออกไปทำอะไรที่เป็นเรื่องการเมือง The Corporation (2003)
If one of you drinks this, you both will be fine:ใครคนใดที่ได้ดื่มไป จะเกิดผลกับทั้งคู่: Shrek 2 (2004)
Post-traumatic shock. It affects everyone differently.อาการซ๊อคหลังจากการบาดเจ็บ มันเกิดผลกับทุก ๆ คนแต่แตกต่างกันออกไป The Forgotten (2004)
Look, there's good and bad to everybody. Right?ฟังนะ มันเกิดผลดีและผลเสีย ต่อทุกคน ใช่มั้ย? Mean Girls (2004)
It's a basic principle of the universe that every action will create an equal and opposing reaction.มันเป็นหลักการพื้นฐานของจักรวาล... ...ทุกๆการกระทำย่อมเกิดผลกระทบ ทางใดทางหนึ่งเสมอ. V for Vendetta (2005)
old habits that are hard to change plus new technology can have dramatically altered consequences.ความเคยชินเก่าๆที่เปลี่ยนยากบวกกับเทคโนโลยีใหม่ สามารถทำให้เกิดผลสืบเนื่องที่เปลี่ยนไปอย่างมาก An Inconvenient Truth (2006)
And you, Dr. Straus... what would you like for emotional effect?และคุณดรเตราสส์ สิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้เกิดผลทางอารมณ์ ที่คุณต้องการ Sex Trek: Charly XXX (2007)

English-Thai: Longdo Dictionary
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transient[ADJ] เกิดผลกระทบนอกจิตใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ,รับรองเป็นของแท้,ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify,validate ###A. falsify)
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
causation(คอเซ'เชิน) n. การทำให้เกิดขึ้น,ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สาเหตุ
causative(คอส'ซะทิฟว) adj. เป็นเหตุ,ทำให้เกิดผล,กลายเป็นสาเหตุ,ก่อให้เกิดขึ้น
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
effect(vt) ทำให้เกิดผล,ยังผล,แสดงผล
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
fail(vi) ล้มเหลว,ไม่สำเร็จ,ไม่เกิดผล,ไม่สามารถ,สอบตก
fertilization(n) การทำให้อุดม,การทำให้เกิดผล,การทำให้มีผล,การผสมพันธุ์
fertilize(vt) เพาะพันธุ์,ทำให้มีผล,ทำให้เกิดผล,ทำให้อุดม
fruit(vi) มีผล,มีลูก,เกิดผล,บรรลุผล,ให้ผล,ติดผล
fruition(n) การได้รับผล,การบรรลุผล,การเกิดผล,การออกผล,การติดผล
issue(vi) ไหลออกมา,ออกมา,เกิดผลขึ้น,ปล่อยออก
productivity(n) ความงอกงาม,การให้กำเนิด,การทำให้เกิดผล

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(Präp.) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top