ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อิดโรย

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อิดโรย-, *อิดโรย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิดโรย[ADV] wearily, See also: exhaustedly, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: กลุ่มคนงานในโรงสีกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานกันอย่างอิดโรย
อิดโรย[ADJ] tired, See also: weary, exhausted, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: เขายืนจ้องแสงอาทิตย์ยามเช้าด้วยใบหน้าอิดโรยแฝงความหมายไว้หลายนัย
อิดโรย[V] be exhausted, See also: be tired, be weary, be worn out, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: เขาไม่อาจแข็งใจหลับต่อได้อีกทั้งๆ ที่อิดโรยอย่างเต็มที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อิดโรยก. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย.
มิลาตอิดโรย, เมื่อย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This one's whacked right out of his skull.ตรงอิดโรยของคนนี้ออกจาก กะโหลกศีรษะของเขา Mad Max (1979)
Whacked right out of his skull, man!อิดโรยตรงออกจากกะโหลก ศีรษะมนุษย์! Mad Max (1979)
One day when you and Ma were out, I got a big bowl of boiling water... whacked a big drop of Vick and put the towel over my head.วันหนึ่งเมื่อคุณและมาได้ออก ฉันได้ชามใหญ่ของน้ำเดื? อิดโรยแบบเลื่อนขนาดใหญ่ของ Vick และวางผ้าขนหนูบนหัวขอ? In the Name of the Father (1993)
You okay, baby? You look exhausted.ลูก ไม่เป็นอะไรนะ แกดูอิดโรย Seeds (2008)
Anakin Skywalker and his weary battle group are all that stands between the system and domination by the droid army.อนาคิน สกายวอล์เกอร์ และหน่วยรบที่อิดโรยของเขา จำต้องอยู่ระหว่างระบบดาว ภายใต้การครอบงำจากกองทัพดรอยด์ Downfall of a Droid (2008)
Richard Nixon's face, swollen and ravaged by Ioneliness, self-Ioathing and defeat.นั่นคือใบหน้าของริชาร์ด นิกสัน บวมและอิดโรยด้วยความอ้างว้าง ชิงชังตนเองและความพ่ายแพ้, Frost/Nixon (2008)
Roethke referred to getting old... as wearing the leaden weight of what I did not do.และนับวันก็จะแก่ตัวไปเรื่อย ๆ ภายใต้สภาพร่างกายที่อิดโรยอ่อนแรงนี้ มีหลายสิ่งที่ผมไม่สามารถทำได้ A Muse (2012)
"Come to me, all who are weary,มาหาข้า เธอผู้อิดโรย Pain & Gain (2013)
I am kind of worn out from the night before you left.ฉันอิดโรยตั้งแต่คืนที่เธอไม่อยู่ I Do (2013)
There are many who have followed mad cause that still cling to fading life.ผู้สนับสนุนหลายสิ่งที่บ้า ยึดมั่นกับยังคงรักษาชีวิตอิดโรย Victory (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded   
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted   
อิดโรย[adv.] (itrøi) EN: wearily ; exhaustedly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weariful[ADJ] เหนื่อยอ่อน, See also: อิดโรย, อ่อนแรง, เหนื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, Syn. exhausted, fatigued, tired
wearisome[ADJ] เหนื่อยอ่อน, See also: อิดโรย, เมื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, Syn. tedious, tiresome, tiring
weary[ADJ] เหนื่อยอ่อน, See also: อิดโรย, เมื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย, Syn. exhausted, spent, tired

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aweary(อะเวีย'รี) adj. อ่อนเพลีย, อิดโรย
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู
weariful(แว'ริฟูล) adj. เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,อิดโรย,เมื่อยล้า,น่าเบื่อ,เซ็ง, See also: wearifully adv. wearifulness n.
wearing(แว'ริง) adj. เกี่ยวกับการสวมใส่,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อิดโรย,ทำให้เมื่อยล้า, See also: wearipgly adv.
wearisome(แว'ริซัม) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,น่าเบื่อ,น่าหน่าย,ไม่น่าสนใจ, See also: wearisomeness n., Syn. tiresome,tedious
weary(แว'รี) adj. vt. vi. (ทำให้,กลายเป็น) เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,ซึ่งทำให้เหน็ดเหนื่อย,ไม่พอใจ,รำคาญ,เบื่อหน่าย, See also: wearily adv. weariness n. wearyingly adv., Syn. tire,fatigue,annoy

English-Thai: Nontri Dictionary
aweary(adj) เหน็ดเหนื่อย,เพลีย,อ่อนเพลีย,อิดโรย
inanition(n) ความว่างเปล่า,ความขาดแคลน,ความอิดโรย
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
languishment(n) ความอ่อนเพลีย,ความซูบซีด,ความอ่อนเปลี้ย,ความเฉื่อยชา,ความอิดโรย
slouchy(adj) หดหู่,อิดโรย,หงอ,ห่อเหี่ยว
trudge(vi) เดินอย่างอิดโรย,ย่ำ
weariness(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเบื่อหน่าย,ความอิดโรย
wearisome(adj) น่าเบื่อ,เหน็ดเหนื่อย,อิดโรย,เมื่อยล้า
weary(adj) เหนื่อย,อ่อนเพลีย,เมื่อยล้า,อิดโรย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top