Search result for

อสุ

(40 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อสุ-, *อสุ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสุ    [N] corpse, See also: carcass, remains, dead body, Syn. อสภ, ซากศพ, อาสภ, Example: อสุภเหล่านี้เน่าเปื่อยแล้ว, Notes: (บาลี)
อสุ    [ADJ] disgusting, See also: loathsome, abhorrent, ugly, Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม, ไม่สวย, Ant. สวย, งาม, Notes: (บาลี)
อสุจิ    [N] sperm, See also: semen, Syn. น้ำอสุจิ, น้ำกาม, สเปิร์ม, น้ำเชื้อ, Example: ท่อปัสสาวะในชายยังเป็นทางผ่านของน้ำอสุจิด้วย, Notes: (บาลี)
อสุจิ    [ADJ] impure, See also: unclean, Thai definition: ที่ไม่สะอาด, ที่ไม่บริสุทธิ์, Notes: (บาลี)
อสุรี    [N] giant, Syn. อสุรา, อสูร, ยักษ์, Count unit: ตน, ตัว, Notes: (บาลี)
อสุรกาย    [N] demon, See also: specters, phantom, ghost, Syn. อสูร, เปรต, ผี, Example: เขาต้องกลายเป็นอสุรกายเร่ร่อนบนโลกมนุษย์, Thai definition: สัตว์เกิดในอบายภูมิพวกหนึ่ง ชอบเที่ยวหลอกหลอนคน, Notes: (บาลี)
อสุนีบาต    [N] lightning, Syn. ฟ้าผ่า, อสนีบาต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อสุ(อะ-) น. ลมหายใจ, ชีวิต.
อสุจิ(อะ-) ว. ไม่สะอาด, ไม่บริสุทธิ์
อสุจิเรียกนํ้ากาม ว่า นํ้าอสุจิ.
อสุนีบาต(อะ-) น. ฟ้าผ่า, อสนีบาต ก็ว่า.
อสุภ, อสุภ-(อะสุบ, อะสุบพะ-) ว. ไม่งาม, ไม่สวย, ไม่ดี.
อสุภ, อสุภ-(อะสุบ, อะสุบพะ-) น. เรียกซากศพ ว่า อสุภ และเลือนไปเป็น อสภ และ อาสภ ก็มี.
อสุภกรรมฐาน(-กำมะถาน) น. กรรมฐานที่ยึดเอาซากศพเป็นอารมณ์ เพื่อพิจารณาให้เห็นความไม่งามความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร.
อสุภสัญญาน. การกำหนดรู้ว่าเป็นของไม่สวยงาม.
อสุร-(อะสุระ-) น. อมนุษย์พวกหนึ่งเป็นศัตรูต่อเทวดา, แทตย์, ยักษ์, มาร, ผี.
อสุรกาย(อะสุระ-) น. สัตว์เกิดในอบายภูมิพวกหนึ่ง เชื่อกันว่าชอบเที่ยวหลอกหลอนคน, คู่กับ เปรต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Semenอสุจิ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสุจิ[n.] (asuji) EN: sperm ; semen   FR: sperme [m] ; spermatozoïde [m]
อสุจิ[adj.] (asuji) EN: unclean ; impur   FR: impur

English-Thai: Longdo Dictionary
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ProjectOne(n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thunderbolt    [N] ฟ้าผ่า, See also: อสุนีบาต, สายฟ้าแลบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
acro-(คำเสริมหน้า) ที่หมายถึงสุดยอดหรือสุดขีด, Syn. acr-
acrosomeปลายหน้าของหัวอสุจิ
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
brawn(บรอน) n. กล้ามเนื้อ,กำลังกล้ามเนื้อ,นื้อสุกร,เนื้อหมูป่าเค็ม
calisthenicsn. กายกรรมเพื่อสุขภาพความแข็งแรงและความได้สัดส่วนของรูปร่าง, See also: calisthenic adj. ดูcalisthenics calisthenical adj. ดูcalisthenics, Syn. callisthenics.
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
dachshund(ดาช'ฮูนดฺ) n. ชื่อสุนัขเยอรมนีพันธุ์หนึ่ง
dane(เดน) n. ชาวเดนมาร์ก,ชื่อสุนัขพันธุ์เดนมาร์กที่มีขนาดใหญ่, Syn. Great Dane

English-Thai: Nontri Dictionary
collar(n) ปลอกคอสุนัข,แอก,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,แถบคอเสื้อ
monster(n) สัตว์ประหลาด,อสุรกาย
northernmost(adj) เหนือสุ
pork(n) เนื้อหมู,เนื้อสุกร
salubrious(adj) เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,มีสุขภาพดี
upmost(adj) สูงสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด

Are you satisfied with the result?

Go to Top