Search result for

หุ้ม

(54 entries)
(0.2205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุ้ม-, *หุ้ม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ้ม    [V] cover, See also: plate, overlay, coat, wrap, clothe, Syn. ห่อ, หุ้มห่อ, ห่อหุ้ม, Example: ฆ้อนของเปียโนทำด้วยไม้หุ้มผ้าสักกะหลาด, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบคลุมอีกสิ่งหนึ่งให้เรียบร้อย
หุ้มแพร    [N] name of a rank of royal pages, Example: เขาได้ตำแหน่งหุ้มแพรมานานแล้ว, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: ตำแหน่งยศมหาดเล็กรองจ่าลงมา
หุ้มกลอง    [N] end walls of a Thai-style house, Syn. ฝาหุ้มกลอง, Example: หุ้มกลองของบ้านโบราณทำได้สวยงามมาก, Thai definition: ชื่อฝาด้านสกัดของเรือนฝากระดาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หุ้มก. เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบคลุมอีกสิ่งหนึ่ง, อาการที่สิ่งซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่น กาบหรือเปลือกเป็นต้น โอบคลุมของอีกสิ่งหนึ่ง เช่น หนังหุ้มกระดูก กาบกล้วยหุ้มหยวกเปลือกหุ้มกระพี้ รองเท้าหุ้มส้น.
หุ้มกลอง(-กฺลอง) น. ด้านหัวหรือด้านท้ายของโบสถ์ วิหาร, ถ้าเป็นด้านหัวหรือด้านท้ายของเรือนฝากระดาน เรียกว่า ด้านสกัด.
หุ้มแผลง(-แผฺลง) น. กรรมวิธีในการหุ้มพระพุทธรูปด้วยแผ่นเงินหรือแผ่นทองบาง ๆ โดยให้ตะเข็บของแต่ละแผ่นซึ่งมีลักษณะคล้ายฟันประสานกัน แล้วใช้เครื่องมือกวดรอยประสานให้เรียบเสมอกัน.
หุ้มแพร(-แพฺร) น. ตำแหน่งยศมหาดเล็กรองจ่าลงมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sheathingหุ้ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peritonealize; peritonealise; peritonise; peritonizeหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonize; peritonealise; peritonealize; peritoniseหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonealise; peritonealize; peritonise; peritonizeหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonise; peritonealise; peritonealize; peritonizeหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amplexicaulหุ้มลำต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encapsulating Peritubalหุ้มรอบท่อรังไข่ [การแพทย์]
Encapsulation, Incompleteหุ้มไม่สนิท [การแพทย์]
Fibril-Sheathหุ้มด้านนอก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up   FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
หุ้มทอง[v.] (hum thøng) FR: dorer
หุ้มทอง[adj.] (hum thøng) EN: golden   FR: doré ; doublé d'or ; recouvert d'or
หุ้มห่อ[v.] (hum hø) FR: enrober
หุ้มเงิน[v.] (hum ngoen) FR: argenter
หุ้มเงิน[adj.] (hum ngoen) EN: silver-plated   FR: argenté

English-Thai: Longdo Dictionary
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, S. cell membrane,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bound    [ADJ] หุ้มปก, See also: เข้าปก, ใส่ปก
bundle up    [PHRV] ห่อ, See also: หุ้ม, Syn. parcel up, wrap up
copper    [VT] หุ้มด้วยทองแดง, See also: ชุบทองแดง, คลุมด้วยทองแดง
crumb    [VT] หุ้มด้วยเศษเล็กเศษน้อย (อาหาร)
encase    [VT] หุ้มอย่างมิดชิด, Syn. cover, encapsulate, enclose, sheathe
encrust    [VT] หุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, See also: ห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, Syn. coat, crust
envelop    [VT] หุ้มห่อ, Syn. cover, enclose, wrap up
foil    [VT] ห่อด้วยกระดาษฟอยล์, See also: หุ้มด้วยกระดาษฟอยล์
fold    [VT] ห่อ, See also: หุ้มห่อ, ห่ม, Syn. enclose, wrap
incrust    [VT] หุ้มด้วยเปลือกแข็ง, See also: ฉาบด้วยเปลือกแข็ง, Syn. encrust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afterbirth(อาฟ' เทอะเบิร์ธ) n. รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด
aglet(แอก' ลิท) n. โลหะหุ้มหรือปลอกหุ้ม (ใช้ติดกับสิ่งอื่น เช่น สายเชือกรองเท้า) สายสะพายเครื่องแบบ, อินธนูของเครื่องแบบทหาร., Syn. aiglet
ahull(อะฮัล) adj. ซึ่งม้วนหุ้มใบเรือ
amphicyteที่หุ้ม cerebrospinal glanglionic neurons
angiocarp(แอน' จิโอคาร์พ) n. พืชที่ให้ผลชนิดมีเปลือกแข็งหุ้ม
angiocarpous(แอนจิโอคาร์' พัส) adj. เกี่ยวกับมีเปลือกแข็งหุ้มหุ้ม (ผลไม้), Syn. angiocarpic
antitank(แอนทีแทงคฺ') adj. ต่อต้านหรือทำลายรถถังหรือรถหุ้มเกราะ
arachnoid(อะแรค'นอยด์) n. แมลงมุม, คล้ายใยแมงมุม, เกี่ยวกับเยื่อชั้นกลางที่หุ้มสมองและไขสันหลัง, (resembing a spider's web)
aril(แอร์'ริล) n. เปลือกหุ้มหรือส่วนอื่นของเมล็ดพืช. -arilloid adj. (accessory covering)
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม

English-Thai: Nontri Dictionary
bind(vt) ผูก,มัด,พัน,ติด,เย็บ,หุ้มปก,เย็บเล่ม
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม
binding(n) การมัด,การผูก,สายมัด,การเข้าปก,การหุ้มปก
breastplate(n) เกราะหุ้มหน้าอก
brogan(n) รองเท้าหุ้มส้น
circumcise(vt) ขลิบหนังหุ้มออก
coat(vt) ใส่เสื้อ,ปกคลุม,เคลือบ,ชุบ,ฉาบ,หุ้ม,ทา
coating(n) สิ่งปกคลุม,เครื่องห่อหุ้ม
cortex(n) เยื่อหุ้มสมอง,เปลือกนอก
cortical(adj) เกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมอง,เกี่ยวกับเปลือกนอก

German-Thai: Longdo Dictionary
Hülle(n) |die, pl. Hüllen| ซองส่วนใหญ่จากพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มบัตรหรือเอกสารสำคัญ

Are you satisfied with the result?

Go to Top