Search result for

หวอ

(34 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวอ-, *หวอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวอ[N] sound of a siren, See also: sound of air-raid warning, Example: รถตำรวจเปิดหวอวิ่งเข้าไปในซอยอันคับแคบ, Thai definition: เสียงให้สัญญาณดังเช่นนั้น
หวอ[N] siren, Example: รถตำรวจเปิดหวอวิ่งเข้าไปในซอยบ้านผมสองคัน
หวอ[ADV] gaspingly, Example: เด็กน้อยยืนตะลึงอ้าปากหวอ, Thai definition: เป็นรู หรือเป็นโพรง
หวอ[ADV] with a mouth wide open, Example: ถึงจะหาวหวอดยังไงหลานชายตัวแสบก็ยังไม่ยอมนอน, Thai definition: เสียงหาวดังๆ
หวอ[ADV] yawn, Syn. หาวดังๆ, Example: ถึงจะหาวหวอดยังไงฉันก็ยังไม่ยอมนอน
หวอ[N] fish foam, Syn. ฟองน้ำเก็บไข่, Example: ถ้าปลาอะไรหลงว่ายเข้าไปใกล้หวอดของมันมันจะไล่กัด, Thai definition: ฟองน้ำที่ปลาบางชนิดพ่นไว้สำหรับเก็บไข่
หวอ[N] spawn of fish, See also: fish foam, Syn. ฟองน้ำเก็บไข่, Example: ถ้าปลาอะไรหลงว่ายเข้าไปใกล้หวอดของมัน มันจะไล่กัด, Thai definition: ฟองน้ำที่ปลาบางชนิดพ่นไว้สำหรับเก็บไข่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวอ(หฺวอ) ว. เปิดเป็นช่องเป็นโพรง เช่น นั่งอ้าปากหวอ
หวอให้สัญญาณเสียงดังเช่นนั้น.
หวอน. ฟองนํ้าที่ปลาบางชนิดมีปลากัด ปลาช่อนเป็นต้น พ่นไว้สำหรับเก็บไข่.
หวอว. อาการที่หาวทำเสียงดังเช่นนั้น ในคำว่า หาวหวอด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I almost died waiting!ข้ารอจะไม่ไหวอยู่แล้ว Portrait of a Beauty (2008)
Maria, there's something alive on your body!มาเรีย มีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ที่ตัวของเธอ ! The Secret of Moonacre (2008)
And a Hooters.และ ก็ รดหวอ Superhero Movie (2008)
Come on, chop, chop.เรงเขา ใหวอง Rambo (2008)
You've got your review coming up next week, and I can't wait to start checking me off some big fucking boxes.อาทิตย์หน้ามีการเช็คสมรรถภาพการทำงาน และฉันจะรอไม่ไหวอยู่แล้ว ในช่องชื่อนาย ฉันจะกากบาทตัวเป๋งๆเลย Wanted (2008)
Then you can go back to doing whatever the hell it was you were doing.จากนั้นนายจะกลับไปทำ ห่าเหวอะไรของนายที่เคยทำก็ได้ Marley & Me (2008)
Something is moving.มันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ Ponyo (2008)
- What the hell is this?- นี่มันห่าเหวอะไร Pilot (2008)
I wanted to give him a wedgie, but his underwear had holes in it.ผมรู้ยังไงพี่ก็เลิกกับเขา เอาเถอะ เอาเป็นว่าอย่าก่อหวอด Bedtime Stories (2008)
-Yep, I got it.-ไหวอยู่ I Love You, Beth Cooper (2009)
Feed me vitamins, and pills, and god knows what giving me injections, taking and giving me blood...ให้กินแต่วิตามิน ยา แล้วก็ Nห่าเหวอะไรอีกก็ไม่รู้... โดนฉีดยาด้วยว่ะ.. โดนเจาะเลือด ให้เลือด Nอีกไม่รู้กี่หน Gamer (2009)
(SIREN WAILING)(เสียงหวอUp (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวอ[n.] (wø) EN: siren (police, fire-engine ...)   FR: sirène (d'alerte/d'alarme) [f]
หวอ[n.] (wø) EN: sound of a siren ; sound of air-raid warning   
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing   
หวอหลบภัย[n. exp.] (wø lopphai) EN: warning siren   

English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jerk(เจิร์ด) {jerked,jerking,jerks} n. การกระตุก,การเกร็งกระตุก,การสะบัด,การกระซาก,การฉุด,การเหวี่ยง,การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกระทันหัน,คนเซ่อ,คนโง่,การยกน้ำหนักจากไหล่ขึ้นตรงเหนือศีรษะ,การพูดอย่างกระหืดกระหอบ. v. กระตุก,เกร็งกระตุก,สะบัด,กระชาก,ฉุด,เหวี่ย
screen saverโปรแกรมรักษาจอภาพหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่จัดให้จอภาพมีภาพที่เคลื่อนไหวได้มาแทนงานที่กำลังทำ ทั้งนี้เพราะการปล่อยให้จอภาพแสดงภาพใดภาพหนึ่งนานเกินไป จอจะมีรอยไหม้ (burn in) รอยนี้จะติดอยู่ตลอดไป ลบออกไม่ได้ บางทีอาจทำให้จอมืดไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อขยับเมาส์ หรือแตะที่แป้นพิมพ์แป้นใดแป้นหนึ่ง ข้อความหรือภาพบนจอที่เคลื่อนไหวอยู่ ก็จะหายไป และกลับเป็นเหมือนเดิม ในระบบวินโดว์ คำสั่งกำหนดเรื่อง screen saver ว่าจะใช้ภาพใด เคลื่อนไหวช้าเร็วเพียงใดจะอยู่ในเรื่องของ " Desktop " (กดที่สัญรูป Control Panel) จะมีภาพจากระบบวินโดว์มาให้เลือกหลายภาพ เมื่อเลือกแล้ว ภาพเหล่านี้จะปรากฏบนจอเองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่หยุดใช้เมาส์หรือกดแป้นพิมพ์ประมาณ 2-3 นาที (กำหนดเองได้)
siren(ไซ'อะรีน) n. ปีศาจทะเลครึ่งคน (ผู้หญิง) ครึ่งนก,หญิงสวยงามที่มีเส่น่ห์ดึงดูดใจคนมาก (โดยเฉพาะที่หลอกลวงชาย) ,หวอ,หวูด,แตรลม adj. เกี่ยวกับหวอ,หวูดหรือแตรลม,ล่อลวง,ดึงดูดใจ
turbulence(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turbulency(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.

English-Thai: Nontri Dictionary
whir(vi) ส่งเสียงหวือ,ส่งเสียงหวอ,บินกระหึ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top