ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สร้างกำแพง

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สร้างกำแพง-, *สร้างกำแพง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้างกำแพง[V] create a barrier, See also: create a trouble, create a obstacle, create a hindrance, Example: เราไม่ควรสร้างกำแพงขึ้นมาระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงานด้วยกัน, Thai definition: สร้างอุปสรรคมากั้นความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We picked up a castaway. We found him in the water.เขาสร้างกำแพงไว้ทำไม King Kong (2005)
They built walls to protect us.สร้างกำแพงเพื่อปกป้องพวกเรา Æon Flux (2005)
New sea-wall, shore up that pier.สร้างกำแพงกั้นน้ำ ยกตอม่อสะพานให้สูงขึ้น The Fog (2005)
And do you think your pathetic wall will do anything except fall like a heap of dry leaves in the face of...?เยี่ยงกองใบไม้แห้ง ทับถมใบหน้า... โคตรเหง้าพวกข้าสร้างกำแพงนี้ ใช้หินโบราณ จากห้วงบาดาลกรีซ 300 (2006)
Run along and tell your Xerxes he faces free men here not slaves.ก่อนเราเห็นควรให้สร้างกำแพง ให้ใหญ่กว่าเดิมสักนิด หาใช่ มิใช่ทาส 300 (2006)
That's why I'm building a taller fence, and there are going to be new safety vans patrolling our streets.ฉันถึงได้สร้างกำแพงให้มันสูงขึ้น และก็จะมีรถตู้สังเกตุการณ์คอยตรวจตามท้องถนน Fido (2006)
Maybe it's the only way I know how to express my real feelings.บางทีอาจจะเป็นวิธี สร้างกำแพงความรู้สึกให้ตัวเอง Cold Ground (2008)
They think they're protecting her by building a wall around her.พวกเขาคิดว่ากำลังปกป้องเธอ โดยการสร้างกำแพงขึ้นรอบๆ Fun Town (2008)
/He enslaved his conquered enemies /and forced them to build his Great Wall.ฮ่องเต้เกณฑ์เชลยศึกมาเป็นแรงงานทาส บังคับให้สร้างกำแพงเมือง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
When the Emperor built the Wall, he buried his enemies underneath it and cursed their souls to hold it up for eternity.ตอนที่ฮ่องเต้สร้างกำแพง เขาฝังข้าศึก ไว้ข้างใต้ ซึ่งจะพิทักษ์มันไปตลอดกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Must we always build walls to break the chain of human solidarity, separate peoples and protect the happiness of some from the misery of others?เราต้องสร้างกำแพง เพื่อทำลายความเป็นปึกแผ่นของมนุษย์, เพื่อแบ่งแยกคน และเพื่อปกป้องความสุขของบางคน จากความทุกข์ของอีกคนเสมองั้นรึ? Home (2009)
I think I can actually hear the banging, but I hear it all the time.พวกเขาเพียงแค่ทุบเสาเหล็กนี้ ด้วยฆ้อน จะเป็นการสร้างกำแพงเสียง ซึ่งทำให้โลมาเหล่านี้หวาดหลัว The Cove (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สร้างกำแพง[v. exp.] (sāng kamphaēng) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance   FR: créer un obstacle

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enclose[VT] สร้างรั้วล้อม, See also: สร้างกำแพงล้อมรอบ, Syn. encircle, surround
immure[VT] สร้างกำแพงล้อมรอบ (คำโบราณ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top