ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฤทธิ์

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฤทธิ์-, *ฤทธิ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤทธิ์เดช[N] power, See also: might, force, power

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฤทธิ์(ริด) น. อำนาจศักดิ์สิทธิ์, แรงอำนาจ, เช่น เทวดามีฤทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
action of drugฤทธิ์ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutagenesisฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acid Mediumฤทธิ์เป็นกรด [การแพทย์]
Action, Fat Clearingฤทธิ์กำจัดไขมัน [การแพทย์]
Adrenergic Effectฤทธิ์เหมือนแอดรีนาลิน [การแพทย์]
Adverse Effectsฤทธิ์ไม่พึงประสงค์, ผลข้างเคียง, ผลที่ไม่ต้องการ, ฤทธิ์ข้างเคียง [การแพทย์]
Anabolic Actionฤทธิ์เสริมสร้าง [การแพทย์]
Anabolic Effectฤทธิ์ในทางเสริมสร้าง, ฤทธิ์ในการเสริมสร้าง, ฤทธิ์สร้างเสริม [การแพทย์]
Anabolicsฤทธิ์ทางสร้างเสริม [การแพทย์]
Analgesic Effectsฤทธิ์ระงับปวด [การแพทย์]
Anti-Catabolic Effectฤทธิ์ยับยั้งการแยกสลายโปรทีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am the chosen one, the mighty hand of vengeance sent down to strike the unroadworthy!ฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์แห่งการ แก้แค้น ส่งลงไปตีไม่ดี! Mad Max (1979)
But you have to wait 15 minutes for full potency.แต่ต้องรอ 15 นาทีกว่าจะออกฤทธิ์ .. The Princess Bride (1987)
But, alas, a thousand years have passed since that spell from hell had been castจากนั้น 1000 ปี ได้ผ่านพ้น ตั้งแต่คำสาปนั่น สำแดงฤทธิ์เดช Mannequin: On the Move (1991)
Says "Positively kills lice, roaches and other scourges".เขียนว่ามีฤทธิ์ฆ่าหมัด... แมลงสาบและแมลงต่าง ๆ Of Mice and Men (1992)
Thanks to chemical implants in our bodies, we can break down the alcohol in seconds.ต้องขอบคุณสารเคมีที่ฝังไว้ในตัวเรา, มันหยุดฤทธิ์ของแอลกอฮอลล์ได้ดีเลย Ghost in the Shell (1995)
He cannot yet take physical form but his spirit has lost none of its potency.เขายังไม่มีร่างกาย เเต่วิญญาณ ก็ยังมีฤทธิ์เดชเหมือนเดิม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Simple, but powerful.ออกฤทธิ์ค่อนข้างแรง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
One, but it's not powerful enough for all of them.มี แต่ฤทธิ์ไม่แรงพอ ที่จะต้านทั้งหมดไหว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Trust me. It is off the hook in there.- เชื่อได้เลย ข้างในนั่นสุดฤทธิ์เลยเชียว Bringing Down the House (2003)
Yeah, fast-actin'.ดี ออกฤทธิ์เร็ว Bringing Down the House (2003)
HoIIer at your boy.สุดฤทธิ์สุดเดชเลย Bringing Down the House (2003)
With a little bit of alcohol and sweet words, he melts her heartด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เล็กน้อยบวกกับคำพูดหวานๆอีกหน่อย จะทำให้เขาละลายหัวใจของเธอได้ Crazy First Love (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฤทธิ์[n. exp.] (rit) EN: supernatural power   FR: pouvoir surnaturel [m]
ฤทธิ์[n.] (rit) EN: power ; strength ; potency   FR: pouvoir [m] ; force [f[ ; puissance [f]
ฤทธิ์เดช[n.] (ritdēt) EN: power   

English-Thai: Longdo Dictionary
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toxicity[N] ความเป็นพิษ, See also: ฤทธิ์เป็นพิษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์,ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment ###A. failure, miscarriage)
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
albumose(แอล' บูโมส) n. lารประกอบที่ได้จากโปรตีนโดยฤทธิ์ของเอ็นไซม์ (derived from proteins)
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
ampholyteอินทรียสารหรืออนินทรียสารที่มีฤทธิ์เป็นได้ทั้งกรดและด่าง
amphoteric(แอมฟะเทอ' ริค) adj. ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง (as an acid or as a base)
ampicillin(แอมพิซิล' ลิน) n. ยาเพนนิซิลลินกึ่งสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ด้านแบคทีเรียชนิดกรัม-บวกและกรัม-ลบ
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary

English-Thai: Nontri Dictionary
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
bronze(n) ทองสัมฤทธิ์
rampant(adj) โกรธเกรี้ยว,วิ่งพล่าน,อาละวาด,แผลงฤทธิ์
successful(adj) มีชัยชนะ,สัมฤทธิ์ผล,เป็นผลสำเร็จ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
carcinogenic effectฤทธิ์ก่อมะเร็ง
mutagenic effects (n ) ฤทธิ์ทางพันธุกรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
übernatürliche Kräfte|pl.| อิทธิฤทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top