ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รูปหน้า

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปหน้า-, *รูปหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปหน้า[N] face, Example: รูปหน้าของเธองามหยาดประดับประดิษฐ์วิจิตรบรรจงด้วยสีสรรที่สวยฉ่ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faciesรูปหน้า,ใบหน้า [การแพทย์]
Facies, Thalassemicรูปหน้าผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their faces are all burned off.รูปหน้าพวกนี้ไหม้หมดเลย Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Faces carved into pumpkins to worship him.ที่แกะสลักฟักทองให้เป็นรูปหน้า ก็เพื่อบูชามัน It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
Now, there's a face only a mug shot could love.นี่เป็นรูปหน้า/Nที่อาชญากรเท่านั้นจะชอบ Wrecking Crew (2008)
Let's go somewhere.เรามาดูรูปหน้าต่อไปกัน Hachi: A Dog's Tale (2009)
Then your 30 year old brother will carry your picture...งั้นพี่ชายอายุ 30 ของนาย.. จะเป็นคนถือรูปหน้าศพให้ The Breath (2009)
It's a picture of the mask they stole.รูปหน้ากากที่พวกมันขโมยไป Marry Me a Little (2009)
You know, at least last year it was my face on the cake.เธอรู้ไหม อย่างน้อยปีที่แล้วก็มีรูปหน้าฉันบนเค้ก Remains of the J (2009)
I just put his face all over the news.ผมเพิ่งลงรูปหน้าเขา ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ Haunted (2009)
I mean, "June 6 at the Plaza," smiley face? What's next, hearts over her I's?วันที่ 6 มิ.ย.ที่พลาซากับรูปหน้ายิ้ม ต่อไปจะใส่รูปหัวใจที่จุดตัวไอรึไง Bride Wars (2009)
- Sausage. That's your face.- โอว ไส้กรอก แล้วนั่นรูปหน้าของคุณ When in Rome (2010)
Well, I would say Paris, but you messed that up when your people plastered my face all over the news.ผมอยากพูดว่าปารีส แต่คุณก็ทำเสียเรื่องไปแล้ว ในตอนที่คนของคุณเอารูปหน้าผม ไปแปะว่อนทั่วในข่าว The Negotiation (2010)
Denomination of the bills... all Franklins, right?แบงค์รูปหน้าแฟรงคลิน ทั้งหมดเลยใช่ไม๊? Withdrawal (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feature[N] ลักษณะหน้าตา, See also: รูปหน้า, รูปพรรณสัณฐาน, เค้าโครงหน้า
profile[N] รูปหน้าด้านข้าง, Syn. side view

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
document fileแฟ้มเอกสารหมายถึง แฟ้มข้อมูลประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แฟ้มเอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ อาจมีภาพด้วยหรือไม่ก็ได้ เป็นแฟ้มที่ต้องมีการจัดรูปหน้าไว้เรียบร้อย มักใช้นามสกุล (file type) ว่า .docดู non document file เปรียบเทียบ
gable(เก'เบิล) n. ส่วนหน้าหรือข้างของบ้านหรืออาคารที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,กำแพงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,หลังคาที่ยื่นออกมาเป็นรูปหน้าจั่ว
nondocument fileแฟ้มแอสกีเป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลแบบหนึ่ง มีใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) บางทีเรียกว่าแฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ดสตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้วดู document file เปรียบเทียบ
profile(โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา., See also: profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top