ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผ้าคลุมเตียง

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผ้าคลุมเตียง-, *ผ้าคลุมเตียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าคลุมเตียง[N] bedspread

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need blankets, I need comforters, quilts, bedspreads.ฉันจำเป็นต้องใช้ผ้าห่มฉันต้องเป็ด, ผ้าห่ม, ผ้าคลุมเตียง Pulp Fiction (1994)
Kyle's sheet and blanket were pulled apart and off the bed.ผ้าห่มกับผ้าคลุมเตียงของไคล์ไม่ได้อยู่บนเตียงตามปกติ A Shade of Gray (2009)
Nice quilt, though, huh?ผ้าคลุมเตียงสวยดีนะ? The Plain in the Prodigy (2009)
And I finished that quilt I've been sewing since spring.ผมเย็บผ้าคลุมเตียงเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย The Next Three Days (2010)
Even though you're more than capable of taking care of yourself. You and Ray are cut from the same quilt.แม้ว่าคุณยิ่งกว่าจะดูแลตัวเองได้ คุณกับเรย์ตัดมาจาก ผ้าคลุมเตียงผืนเดียวกัน Nature of the Beast (2011)
Bed sheets.ผ้าคลุมเตียง Self Fulfilling Prophecy (2011)
I changed all the bed cover and blankets.ฉันเปลี่ยนผ้าคลุมเตียงและฟูกให้ใหม่แล้ว  ()
Yes, but my compromises are about which bedspread to buy or whose turn it is to do the laundry,ก็จริง แต่ข้อตกลงนั้นมันเกี่ยวกับว่าจะซื้อผ้าคลุมเตียงอันไหน หรือมันเป็นตาใครจะเอาไปซักนี่ The Transporter Malfunction (2012)
The wife made you a quilt.เมียผมทำผ้าคลุมเตียงให้คุณ Quill (2012)
I'm so glad you loved the quilt.ผมดีใจที่คุณชอบผ้าคลุมเตียง Quill (2012)
More fortunate than the young man who just died in these very bedclothes.โชคดีกว่าไอ้หนู \ ที่เพิ่งตายคนนี้ อยู่ได้ผ้าคลุมเตียงพวกนี้ \ จะต้องรีบเอาไปเผาอย่างด่วนเลย With All My Heart (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ้าคลุมเตียง[n.] (phā khlum tīeng) EN: bedspread ; quilt   FR: couvre-lit [m] ; dessus-de-lit [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedcovers[N] ผ้าคลุมเตียง
bedspread[N] ผ้าคลุมเตียง, Syn. bedcover, spread
counterpane[N] ผ้าคลุมเตียง, Syn. bedspread, coverlet
coverlet[N] ผ้าคลุมเตียง, Syn. bedspread, counterpane
quilt[N] ผ้านวมคลุมเตียง, See also: ผ้าคลุมเตียง, ผ้าสำลี, Syn. duvet
quilter[N] ผ้าคลุมเตียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
counterpane(เคา'เทอะเพน) ผ้าคลุมเตียง
coverlet(คัฟ'เวอลิท) n. ผ้าคลุมเตียง,สิ่งที่ใช้คลุม, Syn. coverlid

English-Thai: Nontri Dictionary
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
comforter(n) คนปลอบโยน,ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมเตียง
counterpane(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
cover(n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน
coverlet(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top