ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผวา

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผวา-, *ผวา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผวา[V] frightened, See also: startled, shocked, scared, Example: เด็กเล็กๆ มักผวาในตอนดึก, Thai definition: แสดงอาการเช่นเอามือไขว่คว้าหรืออ้าแขนโถมตัวเข้ากอดเมื่อสะดุ้งตกใจหรือตื่นเต้น
ผวา[V] throw into, Syn. โผ, Example: เด็กน้อยผวาเข้าไปในอ้อมกอดของแม่เพราะตกใจเสียงเครื่องบิน, Thai definition: โผเข้าหา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผวา(ผะหฺวา) ก. แสดงอาการเช่นเอามือไขว่คว้าหรืออ้าแขนโถมตัวเข้ากอดเมื่อสะดุ้งตกใจหรือตื่นเต้นเป็นต้น.
ผวา(ผะหฺวา) ว. อาการที่หวาดสะดุ้งเพราะตกใจกลัวเป็นต้น เช่น นอนผวากลัวโจรมาปล้น, อาการที่เด็กนอนสะดุ้งยกมือไขว่คว้า ในคำว่า เด็กนอนผวา, อาการที่อ้าแขนโผเข้ากอดกัน เช่น เด็กวิ่งผวาเข้าหาแม่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's scary, but a relief.มันชวนผวา แต่ก็ผ่อนคลาย Wild Reeds (1994)
He knows once you see that shit-hole he's gettin' dropped like a bad habit.เห็นแล้วจะต้องผวา Good Will Hunting (1997)
All right, stop it. Now you're just doing it to freak me out.พอได้แล้ว ตอนนี้คุณกำลังทำให้หนูผวา The One with the Jellyfish (1997)
He called it the Terror Stone for he had never had the courage or rather the mad imprudence to crawl into the gap.เขาเรียกมันว่าหินผาอันน่าหวาดผวา เพียงเพราะเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ หรือแม้แต่สัตว์ดุร้ายน่ากลัว ก็ยังไม่กล้าเยื้องย่างเข้าไป Pola X (1999)
Aunt Polly, Mary and the Harpers threw themselves upon them..."ป้าพอลลี่ แมรี่ และฮาร์เปอร์ ผวาเข้ากอดรัด... The Time Machine (2002)
She had no strength, and looked out of itเธอดูอ่อนแอ และผวา Uninvited (2003)
Nick, ever since i came home, horrible things have been happening.นิค ตั้งแต่ที่ฉันกลับมาถึงที่นี่ มันมีแต่เรื่องที่ทำให้ฉันขวัญผวา The Fog (2005)
It made her fragile.เธอเลยกลายเป็นคนขี้ผวา The Page Turner (2006)
You're freaking everyone out!! เธอทำให้ทุกคนผวาหมดแล้ว! Lovely Complex (2007)
There was young ones running around crying and screaming.มีเด็กอยู่คน วิ่งพล่านไปมา ผวาแหกปากร้องแล้วร้องอีก 3:10 to Yuma (2007)
Get my pictures back, or you will never see a black man on the streets of London without wondering if he's been sent to kill you!เอารูปผมกลับมา ไม่งั้น เวลาที่คุณเห็นคนผิวดำ บนท้องถนนในลอนดอน คุณจะต้องผวาว่าเขาอาจถูกส่งไปฆ่าคุณ The Bank Job (2008)
I'd wake up thinking they were right outside my window;ผมผวาตื่น เพราะคิดว่าพวกเขารออยู่นอกหน้าต่าง Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผวา[v.] (phawā) EN: swoop down   FR: se précipiter sur ; fondre sur
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared   FR: surpris ; effrayé
ผวาตื่น[v. exp.] (phawā teūn) FR: se réveiller en sursaut

English-Thai: Longdo Dictionary
shell-shock(n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate.

English-Thai: Nontri Dictionary
hysteria(n) โรคประสาทประเภทหวาดผวา,โรคฮิสทีเรีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top