ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผลประโยชน์ร่วมกัน

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลประโยชน์ร่วมกัน-, *ผลประโยชน์ร่วมกัน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
benefit, mutualผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutual benefitผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutual benefitผลประโยชน์ร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It would be to our mutual interest to come to some arrangement...มันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเรา ที่จะสรรหา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Now that you're on board, we can issue the op-order today.ในเมื่อคุณตกลงแล้ว วันนี้เราก็มีผลประโยชน์ร่วมกัน Breaking and Entering (2008)
I can get you that. Do we have an agreement?บางทีการพบกันครั้งนี้ อาจกลายเป็นผลประโยชน์ร่วมกันได้ Trust Me (2009)
You two give glad hand each other. You guys need to cross guaratee each other.แกสองคนมีผลประโยชน์ร่วมกัน แกสองคนจำเป็นต้องยืนยันต่อกัน The Man from Nowhere (2010)
I thought we had a mutually beneficial thing going here.ฉันคิดว่าเรา จะมีผลประโยชน์ร่วมกันได้ที่นี้ Suspicion (2011)
Time we make peace, get us walking on the same path again for our mutual benefit.ถึงเวลาสงบศึกแล้ว, เพื่อจะก้าวไปข้างหน้า บนเส้นทางเดียวกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน C.O.D. (2012)
Mutual benefit, I suppose.เหมือนเป็นการให้ผลประโยชน์ร่วมกัน I Think I'm Gonna Like It Here (2013)
We got similar interests.มีผลประโยชน์ร่วมกัน Furious 7 (2015)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It would be to our mutual interest to come to some arrangement...มันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเรา ที่จะสรรหา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Now that you're on board, we can issue the op-order today.ในเมื่อคุณตกลงแล้ว วันนี้เราก็มีผลประโยชน์ร่วมกัน Breaking and Entering (2008)
I can get you that. Do we have an agreement?บางทีการพบกันครั้งนี้ อาจกลายเป็นผลประโยชน์ร่วมกันได้ Trust Me (2009)
You two give glad hand each other. You guys need to cross guaratee each other.แกสองคนมีผลประโยชน์ร่วมกัน แกสองคนจำเป็นต้องยืนยันต่อกัน The Man from Nowhere (2010)
I thought we had a mutually beneficial thing going here.ฉันคิดว่าเรา จะมีผลประโยชน์ร่วมกันได้ที่นี้ Suspicion (2011)
Time we make peace, get us walking on the same path again for our mutual benefit.ถึงเวลาสงบศึกแล้ว, เพื่อจะก้าวไปข้างหน้า บนเส้นทางเดียวกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน C.O.D. (2012)
Mutual benefit, I suppose.เหมือนเป็นการให้ผลประโยชน์ร่วมกัน I Think I'm Gonna Like It Here (2013)
We got similar interests.มีผลประโยชน์ร่วมกัน Furious 7 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลประโยชน์ร่วมกัน[phonprayōt ruam kan] (n, exp) EN: common interest ; mutual benefit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
converge(คันเวอจฺ') { converged, converging, converges } vi. เบนเข้าหากัน, เข้าหาผลประโยชน์ร่วมกัน vt. ทำให้บรรจบกัน
privy(พริฟ'วี) adj. ส่วนตัว, เฉพาะตัว, ลับตา, ที่ลับ, ซ่อนเร้น, ส่วนพระองค์. n. ห้องส้วม, บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, Syn. private

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top