ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปึก

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปึก-, *ปึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปึก[CLAS] wad, See also: mass, lump, cake, batch, pack, clod, block, Syn. ก้อน, มัด, กอง, กำ, หมู่, กลุ่ม, Example: ขโมยกวาดเครื่องเพชรไปทั้งหมดโดยไม่สนใจเงินปึกหนึ่งทีวางอยู่ใกล้ๆ, Count unit: ปึก
ปึก[ADJ] firm, See also: dense, thick, hard, solid, stiff, massive, compact, Syn. แน่น, แน่นหนา, แข็ง, Ant. อ่อน, Example: บนโต๊ะมีสมุดปกแข็งหนาปึก 2 เล่มวางอยู่
ปึกแผ่น[ADJ] stable, See also: united, unified, settled, strong, firm, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Ant. อ่อนแอ, Example: ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปึกน. สิ่งที่จับเกาะรวมกันแน่น, ลักษณนามเรียกสิ่งที่จับเกาะรวมกันแน่นเช่นนั้นว่า ปึก เช่น นํ้าตาล ๓ ปึก.
ปึกว. แน่นทึบ เช่น เนื้อแน่นปึก.
ปึกแผ่นว. ที่ตั้งอยู่ด้วยความมั่นคง, มีหลักฐานมั่นคง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sclerotiumปึกใยรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll see if you can get another wad of sweaty money out of his hand.ดูกันว่าพรุ่งนี้เขาจะยื่นเงิน ให้เป็นปึก ๆ อีกหรือเปล่า As Good as It Gets (1997)
One day we found a big pile of Nikes internal pricing documents.วันหนึ่ง เราก็เจอเอกสารปึกใหญ่ เป็นการคำนวณตัวเลขภายในของไนกี้ The Corporation (2003)
Did send a fat envelope though.แต่ส่งซองหนาปึกไปนะ The City of Violence (2006)
And I Saw Her Counting A Wad Of Cash.ฉันเห็นเธอนับเงินเป็นปึกๆ Opening Doors (2008)
Here's a couple of large to get some tongues wagging.อีกสองสามปึกใหญ่จะให้เมื่อนายมีเบาะแส RocknRolla (2008)
I saw this big ream of paper in front of me.ผมเห็นกระดาษปึกใหญ่อยู่เบื้องหน้า It Might Get Loud (2008)
And why would somebody hold on to a bunch of passports, much less kill for them?และทำไมบางคนถึงมีพาสปอร์ตเป็นปึก ๆ มันเกี่ยวกับการฆาตกรรมหรือป่าว Won't Get Fueled Again (2008)
We found your fingerprints on a large amount of cash in her purse.เราพบรอยนิ้วมือคุณบนธนบัตรปึกนึงในกระเป๋าของเธอ Bombshell (2008)
- These are plates for a 20.- ปึกเงินพวกนี้มีเงินปิดหน้าอยู่แค่ยี่สิบ Giving Back (2008)
To a unified Ireland. It'll never happen through nonviolence.สู่ไอร์แลนด์ที่เป็นปึกแผ่น มันจะไม่เกิดขึ้นผ่านทางสันติวิธี The Pull (2008)
It's just a bunch of phone numbers. Yeah,มันก็แค่เบอร์โทรศัพท์เป็นปึก ๆ ใช่มั้ย What More Do I Need? (2008)
It may be just a bunch of numbers to youมันอาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นปึก ๆ สำหรับเธอ What More Do I Need? (2008)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
mass(แมส) n. มวล,ก้อน,กอง,ปึก,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,ภาพหรือขนาดสามมิติ,ส่วนใหญ่,ส่วนสำคัญ,ขนาด,ความใหญ่โต,ทั้งมวล,ความเทอะทะ,ความหนาแน่น adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,จำนวนมาก,มากมาย.vi. รวมกันเป็นก้อน vt. ทำให้รวมกันเป็นก้อนหรือกอง,วาดภาพหรือให้สีในลักษณะทั่วไป. -Phr
shag(แชก) n. ขนหรือผมหยาบ,ขนยาวเป็นปีก,ขนปุยยาว,พรมที่มีขนปุยยาว,ยาเส้นหยาบเป็นปึก,ขนหรือผมรุงรัง,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,พุ่มไม้หนา
solid-looking(ซอล'ลิด-) adj. ดูเป็นปึกแผ่น,ดูแน่นหนาดี,ดูเป็นปึกแผ่นกันดี,ดูมั่นคงดี
wad(วอด) n. vt. (ทำให้เป็น) ก้อนเล็ก ๆ ,ก้อนสำลีเล็ก ๆ ,ม้วนปึก,มัด,ที่อุด,จำนวนค่อยข้างมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
compact(vt) อัดกันแน่น,ทำให้เป็นปึก,ทำให้กะทัดรัด
solidify(vi) เป็นปึกแผ่น,แข็ง,เป็นผลึก
wad(n) ชิ้นเล็ก,ก้อนสำลี,มวน,ปึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top