Search result for

ที่จับ

(45 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่จับ-, *ที่จับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่จับ[N] handle, Syn. มือถือ, ที่เกาะ, Example: หูกะทะร้อนมากจึงต้องใช้ที่จับ, Count unit: อัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benderที่จับเฝือก [การแพทย์]
Clamp, Slidingที่จับเลื่อนที่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think that preacher laid the hands on you gave you a second life.ฉันว่านักเทศน์นั่นที่จับตัวเธอ ให้ชีวิตที่สองแก่เธอแน่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Might want to hold on, son.โอ้ โอ้ หาที่จับไว้นะพวก Jumper (2008)
Such a bargain for such a catch as you.แค่การแลกเปลี่ยนที่จับแกมา Body of Lies (2008)
You're the doctor who locked up Christine collins?คุณคือหมอคนที่จับตัวคณนายริสตินคอลลินไปใช่มั้ย Changeling (2008)
Or is this incredible load of horse shit being handed out by that computer vixen of yours?หรือว่าเรื่องเหลือเชื่อนี่มาจากกองอึม้า ที่จับเอามาโดยคอมพ์งี่เง่าของคุณ WarGames: The Dead Code (2008)
I'm gonna call it 'The Coffee Collar'. Brilliant idea.ผมเรียกมันว่า ที่จับกาแฟ ความคิดเยี่ยมจริงๆ Made of Honor (2008)
'Coffee Collar', if you wanna see it.กับที่จับกาแฟ ถ้าคุณอยากเห็น Made of Honor (2008)
Here, let me put a 'Coffee- Collar' on that. - Thank you.ให้ผมใส่"ที่จับกาแฟ"ให้นะครับ Made of Honor (2008)
That's where I rent my trammels.เป็นที่ที่ฉันเช่าที่จับปลา Dirt Nap (2008)
Now, the driver couldn't be identified, but it appeared as though a woman's hands were seen gripping the steering wheel.ตอนนี้ ยังระบุไม่ได้ว่าใครขับ รู้แต่ว่าเป็นมือผู้หญิง ที่จับพวงมาลัย Greatness Achieved (2008)
What are you doing here, Dad?ก็พวกของพ่อไง ที่จับหนูมา Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
- spotting a Sam Witwicky.- ที่จับภาพ แซมวิทวิกกี้ ไว้ได้. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aery[N] ที่จับต้องไม่ได้, Syn. airy, unsubstantial, visionary
geminate[ADJ] เป็นฝาแฝด, See also: ที่จับเป็นคู่, ที่เป็นคู่, Syn. twin, paired, duplicated, Ant. single
handle[N] ที่จับ, See also: ที่ถือ, ด้าม, มือถือ, มือจับ, หูจับ, Syn. haft;shaft
holder[N] ด้าม, See also: ที่จับ
predaceous[ADJ] ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร, See also: ที่จับสัตว์อื่นเป็นอาหาร
spoke[N] ที่จับรอบนอกพวงมาลัยเรือ
tangible[ADJ] ที่จับต้องได้, See also: เป็นตัวเป็นตน, Syn. palpable, concrete, Ant. intangible
unwieldy[ADJ] ที่ไม่เหมาะมือ, See also: ที่จับได้ยาก, Syn. cumbersome, awkward, Ant. easy
whipstock[N] ด้ามของแส้, See also: ที่จับแส้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphora(แอม' เฟอระ) n. (pl. phorae, -phoras) โถขนาดใหญ่ที่มีที่จับสองที. -amphoral adj.
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ
catcher(แคช'เชอะ) n. คนจับ,สิ่งที่จับ
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
fishing(ฟิช'ชิง) n. การจับปลา,เทคนิคการจับปลา,สถานที่จับปลา
grapple(แกรพ'เพิล) n. ตะขอ,ที่จับ,การจับ,การคว้า,การชกกัน. vt. จับ,คว้า,ยึด. vi. ยึดด้วยตะขอ,ใช้ตะขอ,ยึด,จับ,ต่อสู้. n.
grappling(แกรพ'ลิง) n. ตะขอ,ที่จับ, Syn. grapnel
haul(ฮอล) vt.,vi. ดึง,ลาก,ฉุด,ชัก,ทำให้ต่ำลง n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ถูกดึง,สิ่งที่จับได้,ปริมาณการลำเลียง, Syn. pull,tow
hoarfrost(ฮอร์'ฟรอสทฺ) n. คราบน้ำค้างแข็งและขาวที่จับอยู่บนพื้นดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
catch(n) ที่จับ,สิ่งที่จับได้,เหยื่อ,หลุมพราง
catcher(n) ผู้จับ,ผู้ดัก,สิ่งที่จับ
catchy(adj) ที่จับใจ,มีเล่ห์,ลวง
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
congregational(adj) ที่มารวมกัน,ที่มาชุมนุมกัน,ที่จับกลุ่มกัน
handle(n) ที่จับ,ด้าม,มือถือ
hold(n) การถือ,ที่ยึด,ที่จับ,ที่เก็บสินค้าใต้ท้องเรือ
jaw(n) กราม,ขากรรไกร,ที่ยึด,ที่จับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Griff(n) |der, pl. Griffe| ที่จับ เช่น หูหม้อ, Fenstergriff ที่เปิดหน้าต่าง
Faltenrock(n) |der, pl. Faltenröcke| กระโปรงที่จับจีบ, กระโปรงอัดพลีท
lebendig(adj) มีชีวิตอยู่ เช่น Der gefangene Fisch ist noch lebendig. ปลาที่จับมาได้ยังมีชีวิตอยู่เลย, See also: S. am Leben,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top