ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้คด

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้คด-, *ทำให้คด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So all, uh... all I need to do to make this disappear is to frame a potentially innocent man?เอ่อ... ที่ผมต้องทำ คือทำให้คดีนี้หายไป คือต้องเอาคนที่ อาจจะบริสุทธิ์มาเป็นแพะ Crash (2004)
So,let's get a jump-start on the bay harbor butcher.ดังนั้นเรามาทำให้คดี เบย์ ฮาร์เบอร์ บุชเชอร์ คืบหน้าโดยเร็วให้ได้ An Inconvenient Lie (2007)
Who he is is what makes this case huge.หมอนั่น ทำให้คดีนี้กลายเป็นคดีใหญ่เลยหละ Our Father (2008)
Is what makes this case huge.แล้วมันทำให้คดีนี้ใหญ่หรือไง Finding Freebo (2008)
My people have come across evidence that could get the case reopened.คนของฉันพบหลักฐานที่จะทำให้คดีนี้เปิดขึ้นมาได้ใหม่ All in the Family (2008)
so, for whatever reason, that case was stuck in your brain all these years and it not only led you to this career choice but to the same city where your mother lives and for us to have the opportunity to save this child.คงมีอะไรสักอย่างที่ทำให้คดีนั้น ติดอยู่ในความทรงจำของนายตลอดมา และมันไม่ได้แค่นำพานายมาสู่อาชีพนี้เท่านั้น มันพานายมาที่เมืองนี้ที่แม่นายอาศัยอยู่ The Instincts (2008)
Other cases would just start taking priority.ถึงจุดนี้แล้ว ทำให้คดีอื่นๆได้จัดลำดับความสำคัญแทน Bloodline (2009)
At the time, the detectives were able to collect samples of the murderer's DNA but they didn't have a primary suspect, so the cases have remained unsolved.ในเวลานั้นตำรวจสืบสวนสามารถรวบรวมตัวอย่าง DNA ของฆาตกรไว้ได้... ...แต่กลับไม่พบผู้ตรงสงสัย ทำให้คดีนี้ถูกพักเอาไว้ Episode #1.5 (2009)
This way, the case will be sealed.วิธีนี้จะทำให้คดีปิดลง The Sixteen Year Old Virgin (2010)
You miss, you compromise the case, Taffet walks.คุณพลาดไปแล้ว คุณทำให้คดีนี้ เป็นอันตราย ทาฟเฟตรอด The Boy with the Answer (2010)
A plea bargain keeps the case out of the papersการต่อรองคำรับสารภาพจะทำให้คดีไม่เป็นลายลักษณ์อักษร The Townie (2010)
Because the case can be closed as an accident, which means you have one less homicide to worry about.ก็เพราะเราปิดคดีได้ ว่ามันเป็นอุบัติเหตุ ซึ่งนั่นก็ทำให้คดีฆาตกรรมของเธอ ลดลงไปหนึ่งคดีไงล่ะ Sin of Omission (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top