ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่ำช้า

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่ำช้า-, *ต่ำช้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่ำช้า[ADV] basely, See also: immorally, badly, Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: เขาทำกับลูกของเขาอย่างต่ำช้าผิดมนุษย์, Thai definition: อย่างที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ต่ำช้า[ADJ] mean, See also: base, despicable, vicious, vile, villainous, wicked, Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: ผมต้องกำจัดคนต่ำช้าที่ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กโดยเร็วที่สุด, Thai definition: ที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่ำช้าว. เลวทราม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A disgrace!ต่ำช้าHigh Sparrow (2015)
Conceal my turpitudes from these innocentsซ่อนความต่ำช้าของฉัน from these ไร้เดียงสา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Wretches!- เจ้าพวกต่ำช้าHocus Pocus (1993)
Get your head out of the gutter.หยุดคิดเรื่องต่ำช้าได้แล้ว My Tutor Friend (2003)
Umm, I don't think she came out.ไม่ควรพูดจาต่ำช้าแบบนั้น A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
I can imagine just how happy I can be.แต่หนูยังไม่เคยลืมค่ะ ต่ำช้าที่สุด! A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
He's obviously a fool, but he was trying to be cool.คุณแม่ คุณแม่พูดว่า มันเป็นเรื่องต่ำช้าที่ เรารักใครซักคนอย่างจริงใจ เหรอคะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
We can't have you drooling all over.พวกเราไม่ปล่อยให้นายทำอะไรต่ำช้าตลอดหรอกนะ Episode #1.1 (2006)
Listen to your fellow Greek.ไม่ว่าท่านเคยเย้ยหยัน สมมติเทพอย่างต่ำช้าปานใด 300 (2006)
Minister Hassan Hazal has said... that terrorist cells have been eradicated in our country... and one act of vulgar banditry... followed by superficial evaluations the U.S. places on it... cannot ruin our image or the economy.รัฐมนตรีฮัสซัน ฮาซาล กล่าวว่า... กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ ถูกกำจัดหมดสิ้นไปจากประเทศแล้ว... และการกระทำ การปล้นทรัพย์ที่ต่ำช้า... Babel (2006)
Gross!ต่ำช้าCinderella (2006)
what, am i supposed to just trust you ? i'm running a little low on that lately.ฉันเชื่อคุณดีวิ่งไปเล็กต่ำช้าๆ Zod (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่ำช้า[adj.] (tamchā) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; vvillainous ; wicked   FR: méprisable ; ignoble
ต่ำช้า[adv.] (tamchā) EN: basely ; immorally ; badly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abject[ADJ] ต่ำช้า, See also: เลวทราม
base[ADJ] ต่ำช้า, See also: เลวทราม, ชั่ว, ร้าย, เลวร้าย, เลวทราม, Syn. immoral, Ant. moral
gross[ADJ] หยาบช้า, See also: ต่ำช้า, เลวร้าย, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. repugnant
reptilian[ADJ] เลวทราม, See also: ต่ำช้า, Syn. groveling, mean
shoddy[ADJ] เลวทราม, See also: ต่ำช้า, ไม่ซื่อสัตย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
bawdry(บอ'ดรี) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความลามก,ภาษาลามก,การผิดประเวณี
crappy(แครพ'พี) adj. น่าซัง,น่าขยะแขยง,ต่ำช้า
cullion(คัลเยิน) n. คนต่ำช้า,คนชั่วช้า
dirt(เดิร์ท) n. สิ่งสกปรก,ดิน,สิ่งที่ต่ำช้า,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,คำผรุสวาท,ภาษาลามก,การนินทา -Id. (do someone dirt กระทำสิ่งที่ชั่วแก่เขา), Syn. filth,obscenity
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble,corrupt
hilding(ฮิล'ดิง) n. บุคคลที่น่าดูถูก,คนต่ำช้า adj. ต่ำช้า,น่ารังเกียจ,น่าดูถูก
hound(เฮาดฺ) n. สุนัขล่าเนื้อ,คนต่ำช้า,ขี้ยา vt. ล่าสัตว์,ไล่ตาม,กระตุ้น,ส่งเสริม, Syn. harass,pursue
ignoble(อิกโน'เบิล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,มีคุณภาพเลว,ชั้นต่ำ,ไพร่., See also: ignobility,ignobleness n. ignobly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
base(adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า
caitiff(adj) สารเลว,เลว,ต่ำช้า,หยาบ
caitiff(n) คนเลว,คนสารเลว,คนต่ำช้า,คนหยาบ
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า
depraved(adj) เลวทราม,ต่ำช้า,ไม่มีศีลธรรม,ชั่วช้า
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top