ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะพาบน้ำ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะพาบน้ำ-, *ตะพาบน้ำ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ตะพาบน้ำ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ตะพาบน้ำ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพาบน้ำ[N] soft-shelled turtle, See also: Trionyx cartilageneus, snapping turtle, Syn. ตะพาบ, Example: เขาเลี้ยงตะพาบน้ำไว้ขายส่งออกไปยังประเทศจีน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเต่าน้ำจืดกระดองอ่อนหลายสกุลในวงศ์ Trionychidae กระดองอ่อนนิ่มมีเชิงแผ่กว้าง ตีนเป็นแผ่นแบนคล้ายพาย หลายชนิดมีจมูกยื่นยาว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะพาบ ๑, ตะพาบน้ำน. ชื่อเต่านํ้าจืดกระดองอ่อนหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Trionychidae กระดองไม่มีเกล็ดเป็นแผ่นหนังอ่อนนิ่มมีเชิงแผ่กว้าง หลายชนิดมีจมูกยื่นยาว บางชนิดจมูกสั้น ตีนเป็นแผ่นแบนคล้ายพาย ชนิดที่พบมาก ได้แก่ ตะพาบสวน [ Amyda cartilageneus (Boddaert)] ชนิดที่พบน้อย ได้แก่ ม่านลาย ( Chitra chitra Nutphand), กริว กราว หรือ ปลาฝา ก็เรียก, ปักษ์ใต้ เรียก จมูกหลอด.
กริว ๑(กฺริว) น. เต่า เช่น เขียนกริวขึ้นขี่ที่ต้นคอ (ขุนช้างขุนแผน), จริว หรือ ตริว ก็ว่า. (ดู ตะพาบ ๑, ตะพาบน้ำ).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะพาบน้ำ[n. exp.] (taphāp nām) EN: snapping turtle   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top