Search result for

ตอบสนอง

(49 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอบสนอง-, *ตอบสนอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอบสนอง[V] meet, See also: satisfy, fulfill, Syn. สนองตอบ, Example: คำสั่งที่ใช้ในการป้อนโปรแกรมนี้ตอบสนองงานทุกเรื่องที่ต้องการให้เครื่องทำ
ตอบสนอง[V] meet, See also: satisfy, fulfill, Syn. สนองตอบ, Example: คำสั่งที่ใช้ในการป้อนโปรแกรมนี้ตอบสนองงานทุกเรื่องที่ต้องการให้เครื่องทำ
ตอบสนอง[V] respond, See also: react, reply, answer, Syn. ตอบรับ, Example: สิ่งเร้าทำให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้ดี
ตอบสนอง[V] respond, See also: react, reply, answer, Syn. ตอบรับ, Example: สิ่งเร้าทำให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้ดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immune Response, Secondaryตอบสนองทางอิมมูนขั้นทุติยภูมิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง Pret-a-Poor-J (2008)
If it acts like cancer, maybe it'll respond like cancer.ถ้าอาการเหมือนมะเร็ง มันอาจจะตอบสนองคล้ายมะเร็ง Not Cancer (2008)
Responds to cancer treatment, but there's no-ตอบสนองต่อการรักษามะเร็ง แต่ไม่มี.. Not Cancer (2008)
A chemical irritant which causes people to have a very predictable reaction.เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งคนทั่วไป รู้ล่วงหน้าถึงปฏิกริยาตอบสนอง Lucky Thirteen (2008)
His pupils are responsive.ม่านตาเขายังตอบสนอง Joy (2008)
Is there something that causes abdominal pain that doesn't respond to morphine?มีอะไรบางอย่าง\ นั่นเพราะว่าปวดท้อง นั่นไม่ตอบสนอง ต่อมอร์ฟีน The Itch (2008)
Hallucinations. Heart won't respondภาพหลอน หัวใจจะไม่ตอบสนอง Dying Changes Everything (2008)
I'm just responding to a drowning man's cry for help.ฉันแค่ตอบสนองผู้ชายเศร้าที่กำลังร้องไห้ Heartbreak Library (2008)
He's not reacting. He's bleeding to death.เขาไม่ตอบสนองเลย เลือดไหลไม่หยุดตายแน่ Babylon A.D. (2008)
The Lord saw fit to answer my prayers.พระเจ้าทรงตอบสนองต่อคำสวดภาวนาของฉัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
What does she mean "answers her prayers"?เธอหมายความว่าอะไรเนี่ย "ตอบสนองคำสวดภาวนาของเธอ"? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Great reflexes.ปฏิกิริยาตอบสนอง ไวจริง ๆ Superhero Movie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอบสนอง[v.] (tøpsanøng) EN: respond ; answer ; reciprocate ; requite   
ตอบสนองความต้องการ[v. exp.] (tøpsanøng khwām tǿngkān) EN: meet the demand   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer[VI] ตอบสนอง, Syn. react, return
answer[VT] ตอบสนอง
answer to[PHRV] สนองตอบ, See also: ตอบสนองต่อ, มีปฏิกิริยาตอบ
react[VI] ตอบสนอง, Syn. answer, respond
requite[VT] ตอบสนอง, See also: ตอบแทน
respond[VI] ตอบสนอง, See also: ตอบรับ, โต้ตอบ, Syn. react, reciprocate
react to[PHRV] ตอบสนองต่อ, See also: โต้ตอบ, Syn. respond to
respond to[PHRV] ตอบสนองต่อ, See also: ตอบกลับ, Syn. react to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
idiosyncrasy(อิดดีอะซิง'คระซี) n. ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติเฉพาะ,นิสัยเฉพาะ,สำนวนเฉพาะ,การตอบสนองเฉพาะ,การแพ้ยาเฉพาะ., See also: idiosyncratic adj., Syn. quirk,trick
reaction(รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การตอบสนอง,ปฏิกิริยาทางเคมี,ลัทธิฝ่ายขวา
rebound(รีเบาน์ดฺ') vi.,n. (การ) กระโดดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง,สะท้อนกลับ,เด้งกลับ,ดีดกลับ,ตอบสนอง,ลูกบอลที่สะท้อนกลับ,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ rebind vt. ทำให้สะท้อนกลับ, Syn. recover,recoil,echo
reciprocate(รีซิพ'ระเคท) vt. แลกเปลี่ยนกัน,ยื่นหมูยื่นแมว,รู้สึกต่างตอบแทนกัน,ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังสลับกัน vi. ตอบแทน,สนอง,ตอบสนอง,แลกเปลี่ยน,เคลื่อนไปมา, See also: reciprocative adj. reciprocatory adj. reciprocation n. reciprocator n.
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน,ชดเชย,ชดใช้,ตอบสนอง n. การชดเชย,การชดใช้,ค่าชดเชย,ค่าชดใช้,รางวัล,ค่าตอบแทน,, See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse,recoup,amends
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย,ตอบแทน,ตอบสนอง,โต้ตอบ,แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
respond(รีสพอนดฺ') vi. ตอบ,พูดตอบ,ตอบสนอง,โต้ตอบ,ขานรับ,รับ,vt. พูดตอบ n. ผลตอบ,การตอบ,ฝาผนังที่ต่อกัน, Syn. reply ###A. ignore
respondence(รีสพอน'เดินซฺ) n. การตอบ,การตอบสนอง,การขานรับ, Syn. respondency

English-Thai: Nontri Dictionary
reaction(n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน
reactionary(adj) ตรงข้าม,แย้ง,เกี่ยวกับปฏิกิริยาโต้ตอบ,เกี่ยวกับการตอบสนอง
rebound(n) การดีดกลับ,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,การตอบสนอง
rebound(vi) เด้งกลับ,สะท้อนกลับ,ตอบสนอง,ดีดกลับ
reciprocate(vt) ตอบแทน,ย้อนกลับ,แลกเปลี่ยนกัน,ตอบสนอง
reciprocation(n) การตอบแทน,การแลกเปลี่ยน,การตอบสนอง
recompense(vt) ชดใช้,ให้ค่าตอบแทน,ตอบสนอง
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย
respond(vi) ขานรับ,ตอบ,ตอบสนอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
serve the needs (vt ) ตอบสนองความต้องการของ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
応える[こたえる, kotaeru] Thai: ตอบสนอง English: to respond

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top