ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดาบสองคม

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดาบสองคม-, *ดาบสองคม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาบสองคม[N] two-edged sword, See also: thing or matter of having both advantages and disadvantages, Example: ความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทั้งสร้างสรรค์และทำลายความเจริญ, Thai definition: มีทั้งคุณและโทษ, มีทั้งข้อดีและข้อเสีย, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาบสองคมน. สิ่งที่มีทั้งคุณและโทษ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Direction's one thing. Manipulation's another.ไอ้เรื่องแบบนี้ มันดาบสองคม Good Will Hunting (1997)
But trust is a double-edged sword.แต่ความไว้ใจเป็นเสมือนดาบสองคม The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
That's the double-edged sword of "Gossip Girl" I'd be spotted.นั่นเป็นดาบสองคมของก็อซซิปเกิร์ลฉันจะกลายเป็นเป้า Petty in Pink (2011)
But be warned, it can be a double-edged sword, expansion.แต่ระวังไว้หน่อย มันเป็นดาบสองคม Wild Bill (2011)
She's the double-edged sword of my very existence.เธอมันเป็นดาบสองคมต่อการดำรงอยู่ของฉัน Dirty Rotten Scandals (2012)
Yeah, double-edged sword here.ใช่ดาบสองคมที่นี่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
It's a two-way double-edged sword.มันเป็นสองทางดาบสองคม Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
But also great danger.แต่มันก็เป็นดาบสองคม Frozen (2013)
Perception's a tool that's pointed on both ends.การรับรู้มันเปรียบเสมือนดาบสองคม Apéritif (2013)
I wish I could be, but every time I try to be a hero, it just... feels like it backfires.ฉันก็อยากเป็นแบบนั้นบ้าง แต่ทุกครั้งที่ฉันพยายามจะเป็น\ฮีโร่ มันแบบ รู้สึกเหมือนว่ากลายเป็นดาบสองคม Dark Hollow (2013)
See? That didn't backfire.เห็นไหม ดาบสองคมอะไรไม่มีสักหน่อย Dark Hollow (2013)
The human talent for pattern recognition is a two-edged sword.เป็นดาบสองคม เราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ดีในการหารูปแบบ When Knowledge Conquered Fear (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาบสองคม[n. exp.] (dāp søng khom) EN: two-edged sword   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top