ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ญาติดีกัน

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ญาติดีกัน-, *ญาติดีกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติดีกัน[V] reconcile, Syn. คืนดีกัน, Example: เมื่อหายโกรธกันแล้ว เรามาญาติดีกันเถอะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, invitation pointlessly offered, invitation declined as expected, everyone's civil, nobody's fighting.เชิญอย่างไร้จุดหมาย และโอนปฏิเสธอย่างที่คาดไว้ ทุกคนญาติดีกัน ไม่มีใครทะเลาะ The Guitarist Amplification (2009)
Can't we all just get along?ญาติดีกันไม่ได้รึไง Hammer of the Gods (2010)
When were we ever on greeting terms?เราเคยญาติดีกันเมื่อไหร่เหรอ ? Personal Taste (2010)
Or they're so friendly with each other...หรือว่า พวกเขาญาติดีกัน Episode #1.12 (2010)
You hugged me yesterday, and you glare at me today.เมื่อวานเราเพิ่งจะญาติดีกัน แล้ววันนี้พี่จะมาเป็นศัตรูกันอีกแล้วเหรอ? Episode #1.8 (2010)
Yeah, well, just 'cause you and I are on ok terms doesn't mean that I'm a suddenly a big advocate for your "lifestyle".การที่คุณกับฉัน ญาติดีกันได้ ไม่ได้หมายความว่า ฉันจะสนับสนุน "วิถีชีวิต" ของคุณหรอกนะ Disturbing Behavior (2011)
We don't exactly get along.เราไม่ค่อยญาติดีกันเท่าไหร่ The Tides That Bind (2011)
Looks like it's too late to stay friendly.ดูเหมือนจะสายไปแล้วที่จะญาติดีกัน Episode #1.5 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาติดีกัน[v.] (yātdīkan) EN: reconcile   FR: se réconcilier

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top