Search result for

ซึมออก

   
37 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึมออก-, *ซึมออก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ooh, Jack, you made wounds ooze and flesh crawl.อู๊ย แจ๊ก เธอทำให้มีเลือดซึมออกมาจากบาดแผล ไหลออกมาจากเนื้อน่าขนลุกขนพอง The Nightmare Before Christmas (1993)
Pulsating with youthful energy, while at the same time exuding a passionate sense of civic pride.และดูลื่นไหลไปกับพลังแห่งเยาว์วัย ในคราวเดียวกัน เหมือนกับความภาคภูมิใจในฐานะพลเมือง มันไหลซึมออกมาด้วยอารมณ์หลงไหล Hope Springs (2003)
What is this red liquid coming from my paw?นี่คืออะไรน่ะ ไอ่น้ำมีแดงๆ ที่ซึมออกมาจากเท้าฉัน Bolt (2008)
It wasn't just that he couldn't breathe, he couldn't adsorb the oxygen.แต่ไม่ใช่ว่าเขาหายใจไม่ออก แต่เขาไม่สามารถจะดูดซึมออกซิเจนได้ต่างหาก Pathology (2008)
But toxic pesticides seeped into the air, soil, plants, animals, rivers and oceans.แต่สารพิษจากยาฆ่าแมลง ก็ซึมออกสู่บรรยากาศ ดิน พืช สัตว์ แม่น้ำ และมหาสมุทร Home (2009)
And the lukewarm water heater that leaks rusty-looking crap and is rotting out the floor of the utility closet and we can't even afford to fix it.และเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่น ไหลออกมามีแต่ขี้สนิม และผุจนเป็นรูตามพื้นบ้าน ซึมออกมาจากห้องส้วม และเราไม่มีปัญญาซื้อหรือซ่อมมัน Seven Thirty-Seven (2009)
"his hunger will seep out and poison the air.""ความหิวโหยของเขาจะซึมออกและแพร่พิษในอากาศ" My Bloody Valentine (2010)
Do we have any idea what is oozing out of these vases?คุณคิดออกบ้างมั้ยว่า มันคืออะไรที่กำลังซึมออกมาน่ะ Prometheus (2012)
If you hear the sound of crying, will they leak?ถ้าเธอได้ยินเสียงร้อง น้ำนมจะไหลซึมออกมาไหม Spilt Milk (2013)
all of it will seep out.ทุกอย่างนี่จะไหลซึมออกไป At Last (2013)
Well, your stopper, it's rotted around the edges, so it's not making a seal,ตัวหยุดน้ำเปื่อยตรงขอบๆ น้ำจึงซึมออกมา Manchester by the Sea (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซึมออกมา[v. exp.] (seum øk mā) EN: ooze out ; leak out   FR: suinter

English-Thai: Longdo Dictionary
seep(vi) รั่วซึมออกอย่างช้าๆ เช่น Believers say oil is seeping from icon in Bethlehem., S. leak,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effuse[VI] ไหลออก, See also: ซึมออก, Syn. flow out, jet
exude[VT] ไหลซึมออก, See also: ซึมออกมา, Syn. ooze, seep
exude[VI] ไหลซึมออก, See also: ซึมออกมา, Syn. ooze, seep
leak away[PHRV] รั่วไหล, See also: ซึมออก, ไหลออก
leak out[PHRV] ซึมออก, See also: รั่วออก, ไหลออก
ooze[VI] ไหลซึม, See also: ซึมออก, รั่ว, Syn. exude, percorate
sweat[VI] จับตัวเป็นหยดน้ำ, See also: ซึมออกมาเป็นหยดน้ำ, Syn. exude, transude
swelter[VT] ซึมออก, See also: ไหลออก, Syn. sweat, perspire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bleeder(บลีด'เดอะ) n. คนที่เลือดออกง่าย,คนชอบรีดไถคนอื่น,ช่องที่น้ำซึมออก
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม
effusion(อิฟิล'เชิน) n. การไหลออก,การกระจายออก,สิ่งที่ไหลออก,สิ่งที่ซึมออก
effusive(อิฟิว'ซิฟว) adj. ซึ่งไหลออก,ซึ่งซึมออก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง,พรั่งพรูออก (อารมณ์), See also: effusiveness n. ดูeffusive, Syn. overflowing
exudation(เอคซิวเด'เ?ิน) n. การไหลซึมออกมา,สิ่งที่ไหลซึมออกมา., See also: exudative adj.
exude(อิก?ิวดฺ',อิกซิวดฺ') v. ซึมออก,ไหลซึมออก,ทำให้กระจาย., Syn. ooze
ooze(อูซ) vi.,n. (การ) ไหลซึม,ซึมออก,เยิ้ม,รั่ว,สิ่งที่ซึมออกมา, Syn. seep,leak
resorb(รีซอร์บ',-ซอร์บ') vt. ดูดซึมออก,ดูดเข้าอีก,รับเข้าให้, See also: resorbence n. resorbent adj. resorption n. resorptive adj.
seep(ซีพ) vi. ซึมออก,ไหลซึม,ซึมรั่ว,รั่ว,แผ่,แพร่. n. น้ำที่ซึมออก,บ่อน้ำที่มีน้ำไหลซึมออกมา,น้ำพุเล็ก, Syn. soak through,ooze

English-Thai: Nontri Dictionary
effusive(adj) เทออก,ซึ่งล้นออก,ซึ่งซึมออก,ซึ่งไหลออก,ซึ่งพรั่งพรูออกมา
exude(vi) ออกมาเป็นหยดๆ,ไหลซึมออกมา
leak(vi) รั่ว,ซึมออก,ไหลออก
leakage(n) การรั่ว,การไหลออก,การซึมออก
ooze(n) การซึมออก,การล้น,การรั่ว,การเยิ้ม
ooze(vi) รั่วออก,ซึมออก,ไหลออก,เยิ้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top