ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชั้นหนึ่ง

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั้นหนึ่ง-, *ชั้นหนึ่ง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นหนึ่ง(adj) first class, See also: first grade, top-flight, top-notch, Syn. ชั้นสูงสุด, ชั้นยอด, ชั้นเยี่ยม, Example: นักธุรกิจส่วนมากจะโดยสารเครื่องบินด้วยห้องโดยสารชั้นหนึ่งเสมอ
ชั้นหนึ่ง(adj) prime, See also: first-rate, best, Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดียอด, ดีเลิศ, Example: ข้าวชั้นหนึ่งของไทยก็คือข้าวหอมมะลิ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't Billy Thomas the greatest? Let's give him a hand.บิลลี่ เดวานี่เขาชั้นหนึ่งใช่ไหม ปรบมือให้เขาหน่อย.. The Bodyguard (1992)
Refined even.เรื่องมากชั้นหนึ่ง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, could we possibly then have 2 first-class second-class tickets to Pontypridd?ถ้างั้นเราขอซื้อตั๋วชั้นหนึ่งสองใบ ชั้นสองสองใบไปพอนไทพิดด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, friends Signora Vaccari will turn them into first-class whoresดี, เพื่อน... ...มาดาม Vaccari จะหมุน them into หญิงโสเภณีโดยการขนส่งชั้นหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A first-class ticket.ตั๋วชั้นหนึ่งด้วย Gandhi (1982)
But I always go first class!แต่ผมนั่งชั้นหนึ่งทุกที Gandhi (1982)
I do not expect to travel first class.ผมจึงไม่ควรนั่งชั้นหนึ่ง Gandhi (1982)
This is prime stuff. Guaranteed fresh.ของชั้นหนึ่ง รับประกันความสด Punchline (1988)
Hershey bar number one! Good stuff. Take a big bite.ช็อคโกแลตชั้นหนึ่งกินคำโตๆ เลย Casualties of War (1989)
Aspirin. Number one. Okay.แอสไพริน ชั้นหนึ่งเลย Casualties of War (1989)
Eat, okay? Number one. Get you something to eat.กิน โอเคชั้นหนึ่งเลย Casualties of War (1989)
Jerome Morrow, Navigator 1st Class, is about to embark on a one-year manned mission to Titan, the 14th moon of Saturn.เจอโรม มอร์โรว์ นักบินชั้นหนึ่ง ในโครงการ"หนึ่งปี-หนึ่งคน" เพื่อไปไททัน, ดาวบริวารดวงที่14ของดาวเสาร์ Gattaca (1997)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't Billy Thomas the greatest? Let's give him a hand.บิลลี่ เดวานี่เขาชั้นหนึ่งใช่ไหม ปรบมือให้เขาหน่อย.. The Bodyguard (1992)
Refined even.เรื่องมากชั้นหนึ่ง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, could we possibly then have 2 first-class second-class tickets to Pontypridd?ถ้างั้นเราขอซื้อตั๋วชั้นหนึ่งสองใบ ชั้นสองสองใบไปพอนไทพิดด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, friends Signora Vaccari will turn them into first-class whoresดี, เพื่อน... ...มาดาม Vaccari จะหมุน them into หญิงโสเภณีโดยการขนส่งชั้นหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A first-class ticket.ตั๋วชั้นหนึ่งด้วย Gandhi (1982)
But I always go first class!แต่ผมนั่งชั้นหนึ่งทุกที Gandhi (1982)
I do not expect to travel first class.ผมจึงไม่ควรนั่งชั้นหนึ่ง Gandhi (1982)
This is prime stuff. Guaranteed fresh.ของชั้นหนึ่ง รับประกันความสด Punchline (1988)
Hershey bar number one! Good stuff. Take a big bite.ช็อคโกแลตชั้นหนึ่งกินคำโตๆ เลย Casualties of War (1989)
Aspirin. Number one. Okay.แอสไพริน ชั้นหนึ่งเลย Casualties of War (1989)
Eat, okay? Number one. Get you something to eat.กิน โอเคชั้นหนึ่งเลย Casualties of War (1989)
Jerome Morrow, Navigator 1st Class, is about to embark on a one-year manned mission to Titan, the 14th moon of Saturn.เจอโรม มอร์โรว์ นักบินชั้นหนึ่ง ในโครงการ"หนึ่งปี-หนึ่งคน" เพื่อไปไททัน, ดาวบริวารดวงที่14ของดาวเสาร์ Gattaca (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นหนึ่ง[chan neung] (adj) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch  FR: de première classe

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
first-rate(adj) ชั้นหนึ่ง, See also: ชั้นเลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด, Syn. excellent, outstanding, superb, Ant. poor, inferior
head(adj) สำคัญที่สุด, See also: ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, ที่หนึ่ง
leading(adj) ชั้นนำ, See also: ชั้นหนึ่ง, ชั้นแนวหน้า
top-hole(n) ดีเยี่ยม, See also: ชั้นหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
bonza(บอน'เซอะ, -ซะ) ใหญ่มาก, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเลิศ
bonzer(บอน'เซอะ, -ซะ) ใหญ่มาก, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเลิศ
brag(แบรก) { bragged, bragging, brags } v. คุยโว, โม้ -n. สิ่งที่คุยโว, คนคุยโว adj. ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, See also: bragger n. ดูbrag braggy adj. ดูbrag
braw(บรอ) adj. ประเสริฐเลิศล้ำ, ชั้นหนึ่ง, ดีงาม
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
class(คลาส) { classed, classing, classes } n. ชั้น, ชนชั้น, วรรณะ, ประเภท, ชนิด, จำพวก, ระดับ, ยอดเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, พวกชนชั้นสูง, ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเอก, ดีถึงขนาด, อมตะ, เป็นพื้นฐาน, เป็นหลัก, มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี, เป็นแบบอย่าง, เป็นประเพณี, เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน, แบบกรีกและโรมัน, เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง, นักวรรณค

English-Thai: Nontri Dictionary
famous(adj) มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ดียิ่ง, ชั้นหนึ่ง, เป็นหนึ่ง
first(n) ตอนแรก, ชั้นหนึ่ง, วันที่หนึ่ง, ประการแรก, อันดับหนึ่ง
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, เลิศ, ชั้นเลิศ, ชั้นเยี่ยม
FIRST-first-rate(adj) ดีเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศ, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม
grand(adj) ใหญ่โต, ใหญ่หลวง, หรูหรา, สำคัญ, ยิ่งใหญ่, มหึมา, ชั้นหนึ่ง, ดีเยี่ยม
prime(adj) แรก, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, เอกอุ, ชั้นหนึ่ง
royal(adj) เกี่ยวกับเจ้า, หลวง, ดีเลิศ, เยี่ยม, ชั้นหนึ่ง
select(adj) ชั้นหนึ่ง, ได้คัดเลือกแล้ว, ชั้นหัวกะทิ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
一流[いちりゅう, ichiryuu] (n) ชั้นหนึ่ง ชั้นดี ชั้นเยี่ยม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top