ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งึมงำ

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งึมงำ-, *งึมงำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งึมงำ[V] mutter, See also: murmur, grumble, Syn. พึมพำ, บ่นงึมงำ, บ่นพึมพำ, Example: ชายแก่บ่นงึมงำแล้วก็ชะงักเมื่อมีเสียงหงุดหงิดไม่แพ้กันแทรกขึ้นมา, Thai definition: เสียงพูดหรือบ่นพึมพำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งึมงำว. เสียงพูดหรือบ่นพึมพำ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My good man, you're driveling. Now stand aside. I'm about to embark upon a journey around the world.คุณงึมงำอะไร ผมจะไปเดินทางรอบโลก Around the World in 80 Days (2004)
- You mumbling moron! Salisbury, please translate Kitchner's incoherent blather.งึมงำอยู่ได้ ซอลส์เบอรี่ แปลเป็นภาษาคนซิ Around the World in 80 Days (2004)
And that guy keeps mumbling "She's dangerous," over and over.แล้วหมอนั่นก็เฝ้างึมงำว่า "เธออันตราย" ซ้ำแล้วซ้ำอีก Tabula Rasa (2004)
- What are you blathering about?-แกงึมงำอะไร? Ratatouille (2007)
What are you blathering about?บ่นอะไรกันงึมงำRatatouille (2007)
Well, I mean, sometimes you mumble, and it's kind of hard to understand you.บางครั้งคุณก็พูดงึมงำ มันยากที่จะเข้าใจ Everything Is Illumenated (2010)
Th... th, thth ugh!งึมงำงึมงำ Ernest & Celestine (2012)
What are you mumbling about?คุณบ่นงึมงำอะไร The Coat Hanger (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งึมงำ[v.] (ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble   FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top